Ponedeljak - Petak 11:00 - 19:00

Subota i nedelja: Zatvoreno

+381 11 3610 651

ordbeogradcentar@gmail.com

Kraljice Natalije 35

11000 Beograd

PRATITE NAS

Deformacije lica i vilica (ortognatska hirurgija)

Deformacije lica i vilica su predmet zbrinjavanja u okviru ortognatske hirurgije, koja pripada polju maksilofacijalne hirurgije. Termin ortognatska potiče od grč. orthos, prav i grč. gnathos, vilica.

Dakle, u okviru ortognatske hirurgije se vrše hirurške korekcije deformacija gornje i donje vilice, odnosno kostiju lica. Ovi zahvati se izvode radi ispravljanja i nadomešćivanja funkcionalnih i estetskih nedostataka.

Kako nastaju deformacije lica i vilica?

Mnogi se rađaju sa previše isturenom donjom vilicom (prognatizam) ili pak sa nedovoljno razvijenom (retrognatizam). Kod pacijenata sa ovim defektima, izvode se operativni zahvati sa ciljem uspostavljanja harmoničnog odnosa svih facijalnih delova.

Deformacije lica i vilica mogu biti i posledica traume, poput ozlede u sportu, saobraćajnog udesa, udarca tupim predmetom ili velikog pada. Povrede na radu takođe mogu obuhvatiti regiju lica i biti uzrok značajnih anomalija u horizontalnoj i vertikalnoj ravni lica.

Saradnja ortodoncije i ortognatske hirurgije

Odnos zubnih lukova zavisi od položaja vilica, zbog čega je ortodontski tretman preduslov za izvođenje zahvata iz oblasti ortognatske hirurgije.

  • Before-Deformacija lica i vilica
    After-Deformacija lica i vilica
    Pre Deformacija lica i vilica Posle

Koje su najčešće deformacije lica i vilica?

U deformacije lica i vilica koje se javljaju kod najvećeg broja pacijenata spadaju sledeće:

isturena donja vilica (mandibularni prognatizam, neadekvatno nazvan progenija);

uvučena donja vilica (mandibularni retrognatizam, neadekvatno nazvan retrogenija);

premala donja vilica (mikrognatizam, neadekvatno nazvan mikrogenija);

isturena gornja vilica (maksilarni prognatizam, neadekvatno nazvan protruzija maksile);

isturena brada (progenija);

uvučena brada (retrogenija);

otvoreni zagrižaj (apertognatija);

ukršteni zagrižaj (laterognatija);

sindrom dugog lica (neadekvatno nazvan hiperplazija maksile);

asimetrija lica.

Karakteristike anomalija vilica

Većina pobrojanih deformacija vilica uočljiva je kada se lice sagledava iz profila. Ove nepravilnosti se nazivaju sagitalnim.

Ukršteni zagrižaj i asimetrija lica primetni su gledano spreda i to su transferzalne nepravilnosti.

Veliki broj ovih deformiteta je genetskog karaktera, a njihova izraženost je manjeg ili većeg stepena.

Kako poremećaji vilica utiču na organizam?

Patološka prominencija gornje ili donje vilice obično ometa normalno funkcionisanje pacijenata. To je posebno slučaj kod poremećaja zagrižaja, kada su disanje, hranjenje, gutanje i govor znatno otežani.

Kod pacijenata kod kojih je dijagnostikovan mandibularni ili maksilarni prognatizam / retrognatizam, maksilofacijalni hirurg će korigovati datu nepravilnost.

U delokrug specijaliste maksilofacijalne hirurgije spadaju i druge navedene deformacije.

  • Before-Deformacija lica i vilica
    After-Deformacija lica i vilica
    Pre Deformacija lica i vilica Posle

ZAKAŽITE PREGLED,

Pregled u Specijalističkoj ordinaciji Beograd–Centar moguće je zakazati telefonom ili putem imejla.

Svakog radnog dana, 11–19 č., na raspolaganju su vam sledeći brojevi telefona:

+381 11 3610 651 i +381 65 3610 651

Pitanje u pisanoj formi možete nam poslati na imejl-adresu:

implantdentalvideo@gmail.com