Ponedeljak - Petak 11:00 - 19:00

Subota i nedelja: Zatvoreno

+381 11 3610 651

ordbeogradcentar@gmail.com

Kraljice Natalije 35

11000 Beograd

PRATITE NAS

Tumori glave i vrata

Tumori glave i vrata spadaju u domen više hirurških disciplina: maksilofacijalne hirurgije, otorinolaringologije, oftalmologije i plastične hirurgije.

Definicija i podela tumora

Tumori ili neoplazme predstavljaju abnormalno i nekontrolisano povećanje određenog tkiva zbog progresivnog bujanja njegovih ćelija.

Sistematizacija tumora se vrši prema tkivnom poreklu, kao i regiji u kojoj se javljaju.

U zavisnosti od biološkog ponašanja, brzine rasta, širenja i prisustva metastaza, tumori mogu biti:

benigni (dobroćudni);

maligni (zloćudni).

Rast benignih tumora je spor i njihov oblik je strogo determinisan. Maligni tumori su pak brzorastući, nedefinisane forme i veoma agresivni i destruktivni – brzo razaraju hrskavicu i kosti. Oni su infiltrativni, što znači da prodiru duboko u tkivo, šireći se u limfne čvorove (limfogene metastaze) i krvne sudove (hematogene metastaze). Na taj način, fatalno ugrožavaju i udaljene zdrave organe (najpre pluća).

Prekanceroze spadaju u medijalnu kategoriju. To su lezije koje se, usled metaboličkih promena organizma, mogu razviti u karcinom.

Tumori glave i vrata Beograd centar 1

Tumori glave i vrata – Predmet maksilofacijalne hirurgije

Tumori glave i vrata najčešće nastaju u larinksu, usnoj šupljini, orofarinksu, nazofarinksu, nosnoj šupljini i paranazalnim sinusima, hipofarinksu i pljuvačnim žlezdama. U okviru maksilofacijalne hirugije zbrinjavaju se sledeći tumori:

oralni karcinomi;

tumori kože lica i poglavine;

tumori kostiju lica i vilica;

tumori pljuvačnih žlezda.

Oralni karcinomi

Oralni karcinomi su šesti po učestalosti u odnosu na kancere drugih delova tela. Ovaj tip maligniteta se može javiti na jeziku, orofarinksu, gingivi, sluzokoži obraza i podu usta.

Tumori glave i vrata Beograd centar 2

Tumori kože lica i poglavine

Budući da je koža organ koji je najviše izložen spoljašnjim uticajima, neminovne su različite promene u njenoj strukturi. Osim ultravioletnog zračenja, na nju negativno mogu uticati i razne hemijske supstance, kao i genetski poremećaji, odnosno predispozicije.

Benigne promene kože

mladež;

papilom;

lipom;

Tumori glave i vrata Beograd centar 3

keratoza;

dermatofibrom;

aterom.

Tumori glave i vrata Beograd centar 3a

Maligni tumori kože lica

melanom;

bazocelularni karcinom;

Tumori glave i vrata Beograd centar 4

planocelularni karcinom;

dermatosarkom i dr.

Tumori glave i vrata Beograd centar 5

Tumori kostiju lica i vilica

Tumori kostiju lica i vilica zahvataju zigomatične kosti, nosne kosti, čeonu kost, lobanju, temporomandibularni zglob, gornju i donju vilicu, kao i nepčanu kost.

Tumori glave i vrata Beograd centar 6

Benigni tumori kostiju lica i vilica

osteom;

hondrom;

egzostoza;

odontogeni tumori (ameloblastom, odontom, miksom, gigantocelularna lezija i dr.).

Osteom predstavlja dobroćudni tumor tipičan za koštane zidove sinusa (prevashodno frontalni), dok se ređe javlja u kostima vilice i krova lobanje. Ukoliko se razvije u vilici, to će pre biti u donjoj, nego u gornjoj.

Hondrom je benigni tumor porekla iz hrskavice, koji se najčešće javlja u predelu temporomandibularnog zgloba.

Egzostoza pripada grupi reaktivnih hiperplazija (povećanja) koštanog tkiva. Na maksili i mandibuli se manifestuje kao izbočenje na alveolarnom nastavku, potom uglu mandibule i iznad milohioidne linije (torus mandibule).

Odontogeni tumori vode poreklo iz embrionalnog tkiva, iz kog se prirodno razvijaju zubi. Tipični su za orofacijalno područje i gotovo uvek se javljaju u maksili i mandibuli (gornjoj i donjoj vilici), retko u gingivi. Istovremeno ih može biti više od jednog i većinom su zastupljeni u obliku ameloblastoma i odontoma.

Ameloblastom je najčešći odontogeni tumor, koji može biti oblika ciste ili u solidnoj formi. U većem procentu se razvija u mandibuli nego u maksili. Lečenje je hirurško i podrazumeva široku resekciju tumorom zahvaćenog tkiva do klinički zdravog okolnog tkiva. Često je neophodna rekonstrukcija tkiva autogenim transplantom.

Odontom je tumor čiju strukturu čine gleđ, dentin, cement i pulpa, a nalik je skupini mnogobrojnih sitnih zuba.

Maligni tumori

sarkom;

primarni intraosealni karcinom i dr.

Sarkom je maligni tumor porekla iz mezenhimalnog tkiva i u odnosu na tkivno poreklo može biti osetosarkom, angiosarkom, hondorosarkom i dr. Najčešće se javlja u donjoj vilici.

Primarni intraosealni karcinom spada u retke tumore, a određuje se kao planocelularni karcinom vilične kosti. Češće se razvija u donjoj vilici.

Tumori glave i vrata Beograd centar 7

Tumori pljuvačnih žlezda

Tumori mogu zahvatiti pljuvačne žlezde i kanale koji ih dreniraju, a najčešći je sporo rastući pleomorfni adenom parotidne žlezde. Od malignih tuomora, javljaju se planocelularni karcinom, adenoid cistik karcinom i dr. U submandibularnoj i sublingvalnoj žlezdi, kao i malim pljuvačnim žlezdama, češće se javlaju maligni od benignih tumora.

Koji još tumori glave i vrata postoje?

Osim pobrojanih vrsta, ovom kategorijom tumora su obuhvaćeni i:

tumor krvnih i limfnih sudova;

neurinom;

neurofibromatoza;

papilom;

granulom vilice i dr.

Tumori glave i vrata – Načini zbrinjavanja

Za detekciju tumora maksilofacijalne regije, od primarne je važnosti precizno uzeta anamneza i detaljno sproveden klinički pregled. Ovaj pregled obuhvata CT-radiografiju, magnentnu rezonancu, laboratoriju i, po potrebi, biopsiju.

U slučaju da su promene benigne prirode, vrši se njihova ekscizija, a uzorak tkiva se šalje na patohistološku analizu. Ukoliko su promene suspektne na malignitet (osim tumora kože lica, koji se odmah operišu) ili analize pokažu da se radi o zloćudnom tumoru, po pravilu se vrši biopsija. Po dobijanju rezultata, pacijent se upućuje na konzilijum za maligne tumore i dalje zbrinjava prema protokolu.

Lekaru se hitno treba obratiti ukoliko su na usnama ili u usnoj duplji (jezik, nepca) prisutne ranice. Ako su krajnici i limfni čvorovi na vratu uvećani, takođe treba otići na pregled.

Metastaze drugih karcinoma u regiju lica i vilica

Maligniteti drugih organa mogu metastazirati u meka tkiva usne duplje (gingiva, jezik, usne) i vilične kosti (češće u mandibuli nego u maksili).

Primarne lokalizacije koje daju metastaze u regiji lica i vilica mogu poticati iz pluća, bubrega, dojke i prostate, a ređe iz štitne žlezde, mrežnjače oka, jetre, materice ili rektuma. Rak kože može metastazirati u parotidnu žlezdu.

ZAKAŽITE PREGLED,

Pregled u Specijalističkoj ordinaciji Beograd–Centar moguće je zakazati telefonom ili putem imejla.

Svakog radnog dana, 11–19 č., na raspolaganju su vam sledeći brojevi telefona:

+381 11 3610 651 i +381 65 3610 651

Pitanje u pisanoj formi možete nam poslati na imejl-adresu:

implantdentalvideo@gmail.com