Ponedeljak - Petak 11:00 - 19:00

Subota i nedelja: Zatvoreno

+381 11 3610 651

ordbeogradcentar@gmail.com

Kraljice Natalije 35

11000 Beograd

PRATITE NAS

Oralna hirurgija

Oralna hirurgija je stomatološka specijalistička disciplina u koju spadaju sledeće procedure:

vađenje zuba;

hirurško vađenje zalomljenih i impaktiranih zuba;

hirurško oslobađanje impaktiranih zuba u ortodontske svrhe;

replantacija zuba;

transplantacija zuba;

apikotomija (resekcija) korena zuba;

operacija viličnih cista;

operacija maksilarnih sinusa;

pretprotetska hirurgija;

lečenje hroničnog bola lica i vilica.

Većina ovih intervencija se izvodi u lokalnoj anesteziji, izuzev kod dece i pacijenata koji ne mogu da kontrolišu strah. Domen oralne hirurgije se preklapa sa domenima maksilofacijalne i parodontalne hirurgije.

U pogledu timskoga rada, najčešća saradnja je između oralnog hirurga i protetičara, kroz pretprotetsku hirurgiju, kao i oralnog hirurga i ortodonta, kroz ortodontsku hirurgiju.

Vađenje zuba i oralna hirurgija

Obično vađenje zuba i hirurško vađenje zalomljenih i impaktiranih zuba kod većine pacijenata se sprovodi ambulantno, u lokalnoj anesteziji. Dugotrajni zahvati se izvode u sedaciji ili opštoj anesteziji.

Oralna hirurgija - Beograd Centar 1

Odluka o vrsti anestezije donosi se u dogovoru lekara i pacijenta. Pri tome se u obzir uzimaju brojni činioci koji mogu uticati na tok operacije: vrsta i kompleksnost intervencije, starost i psihofizičko stanje pacijenta i dr.

Oralnohirurške intervencije su bezbolne i, u najvećem procentu, bez pratećih komplikacija.

Hirurško oslobađanje impaktiranih zuba u ortodontske svrhe

Impaktirani zubi su neiznikli zubi, zarobljeni u koštanom tkivu gornje ili donje vilice. U većini slučajeva, impaktirani ostaju umnjaci (treći molari), potom očnjaci, sekutići i pretkutnjaci.

Umnjaci rastu znatno kasnije u odnosu na druge zube i kod određenog broja ljudi oni ne mogu izbiti na površinu, uzrokujući bol i otok vilice.

Zubi mogu rasti i pod određenim uglom, kada nastaje problem nedostatka mesta za pravilan položaj u vilici. U saradnji s ortodoncijom, u okviru oralne hirurgije se vrši hirurško oslobađanje krune impaktiranih zuba.

Oralna hirurgija - Beograd Centar 2

Impaktirani zubi su neiznikli zubi, zarobljeni u koštanom tkivu gornje ili donje vilice. U većini slučajeva, impaktirani ostaju umnjaci (treći molari), potom očnjaci, sekutići i pretkutnjaci.

Umnjaci rastu znatno kasnije u odnosu na druge zube i kod određenog broja ljudi oni ne mogu izbiti na površinu, uzrokujući bol i otok vilice.

Zubi mogu rasti i pod određenim uglom, kada nastaje problem nedostatka mesta za pravilan položaj u vilici. U saradnji s ortodoncijom, u okviru oralne hirurgije se vrši hirurško oslobađanje krune impaktiranih zuba.

Replantacija i transplantacija zuba

Ove intervencije, mada različite, imaju nešto zajedničko: očuvanje periodontalnog ligamenta zuba koji se replantira ili transplantira.

Replantacija zuba

Replantacija zuba je hitna hirurška intervencija koja se izvodi s ciljem da se kompletno izbijeni zub vrati u svoje mesto (alveolu).

Potom se vrši imobilizacija, i to najčešće kompozitnim splintom, ređe žicom ili šinom. Ovim metodom se obezbeđuju adekvatni uslovi za brže zarastanje periodontalnih ligamenata.

Pacijentu se, po intervenciji, objasni da vrši blagi pritisak jezikom na fiksirani zub nekoliko puta u toku dana kako bi se izbegla ankiloza korena.

Transplantacija zuba

Transplantacija zuba je hirurški proces presađivanja zuba. Zub je moguće presaditi u okviru iste vilice ili iz jedne vilice u drugu.

Transplantacija zuba se najčešće izvodi kod prevremenog gubitka prvih molara. Tom prilikom se, hirurškom ekstrakcijom neizniklih umnjaka, isti koriste, uz obradu alveole prilikom hirurške intervencije, za presađivanje na bezuba mesta.

Ovaj postupak se sprovodi u dve etape: u razmaku 14–21 dan. Prva faza podrazumeva vađenje obolelog zuba, obradu alveole u smislu uklanjanja septuma i proširenje njenog obima.

Druga faza se izvodi posle 14–21 dan. Kada se u alveoli stvorilo mlado granulaciono tkivo, bogato krvnim sudovima, u njega se utiskuje impaktirani umnjak, uz prethodno pravljenje ležišta jednostavnim odsecanjem ili isecanjem središnjeg dela.

Apikotomija (resekcija) korena zuba

Apikotomija je oralnohirurški zahvat na korenu zuba, koji uključuje uklanjanje apeksa (vrha korena zuba) i okolnog periapikalnog, patološki izmenjenog tkiva. Ovaj zahvat podrazumeva endodontski tretman korena zuba s definitivnim punjenjem. U slučaju neadekvatno ispunjenog zuba i periapikalne promene, apikotomija se izvodi uz retrogradno punjenje kanala korena.

Apikalnoj hirurgiji se pristupa onda kada je potrebno ukloniti periapikalnu leziju (proces) i sačuvati zub.

Oralna hirurgija - Beograd Centar 3

Trauma zuba i vilica, kao i neadekvatna oralna higijena i razvoj karijesa, mogu dovesti do prodora mikroorganizama u unutrašnjost zuba i nastanka dentogene infekcije. Infekcija, koja se javlja i kod odraslih i kod dece, najpre zahvata pulpu, da bi se potom proširila na ceo korenski kanal.

Ovaj problem se kod mnogih pacijenata uspešno rešava endodontskom konzervativnom terapijom. U slučajevima kada endodontski konzervativni metod nije dovoljno efikasan, kao najsvrsishodnije rešenje se preporučuje apikotomija.

Operacija viličnih cista

Ciste vilica su okruglaste izrasline benignog karaktera, razvijene u kosti gornje ili donje vilice. Ispunjene su polutečnim ili tečnim epitelnim sadržajem, a njihova veličina varira od nekoliko milimetara do nekoliko santimetara u prečniku.

Oralna hirurgija - Beograd Centar 4

S obzirom na to da pokazuju tendenciju rasta, ciste vilica mogu vršiti pritisak na okolno tkivo i uzrokovati resorpciju vilične kosti. Budući progresivan, ovaj proces može izazvati i resorpciju korena zuba i migraciju zuba, ali i vršiti pritisak na  krvne sudove i nerve.

U zavisnosti od vrste, veličine i lokalizacije ciste, određuje se i plan terapije u okviru oralne, odnosno maksilofacijalne hirurgije. Najčešće je u pitanju kombinacija hirurške i medikamentozne terapije, koja podrazumeva eksciziju ciste, patohistološku analizu sadržaja i ordiniranje medikamenata.

Oralna hirurgija – Operacija maksilarnih sinusa

Maksilarni sinusi pripadaju grupi paranazalnih šupljina ispunjenih vazduhom i deo su respiratornog sistema. U kostima lica se nalaze još frontalni i etmoidni kao i sfenoidni sinus.

Oboljenja sinusa se mogu klasifikovati u četiri kategorije:

ciste;

tumori;

zapaljenja;

povrede.

Domen oralne hirurgije je lečenje cista, hroničnih zapaljenja sluzokože sinusa, kao i zbrinjavanje oroantralnih komunikacija („otvoreni sinus“).

Hirurško lečenje drugih oboljenja etmoidnog i frontalnog sinusa spada u delokrug maksilofacijalne hirurgije ili otorinolaringologije.

Pretprotetska hirurgija

Pretporotetska hirurgija je primenjiva u stvaranju uslova za izradu estetske protetske nadoknade koja ispunjava svoju funkciju.

Ova disciplina podrazumeva:

nivelaciju alveolarnog grebena;

plastiku plika i frenuluma;

vestibuloplastiku;

produženje kliničke krune;

odstranjivanje hipertrofičnog mekog tkiva.

Oralna hirurgija i lečenje hroničnog bola lica i vilica

Bol lica i vilica (orofacijalni bol) nastaje usled poremećaja funkcije moždanog nerva trigeminusa, zbog čega se ovo oboljenje naziva i trigeminalnom neuralgijom.

Oralna hirurgija - Beograd Centar 5

Trigeminalna neuralgija može biti idiopatska, simptomatska i posttraumatska.

Pored trigeminalne neuralgije, može se javiti atipični facijalni bol, postherpetična neuralgija, klaster neuralgija i dr.

ZAKAŽITE PREGLED,

Pregled u Specijalističkoj ordinaciji Beograd–Centar moguće je zakazati telefonom ili putem imejla.

Svakog radnog dana, 11–19 č., na raspolaganju su vam sledeći brojevi telefona:

+381 11 3610 651 i +381 65 3610 651

Pitanje u pisanoj formi možete nam poslati na imejl-adresu:

implantdentalvideo@gmail.com