Ponedeljak - Petak 11:00 - 19:00

Subota i nedelja: Zatvoreno

+381 11 3610 651

ordbeogradcentar@gmail.com

Kraljice Natalije 35

11000 Beograd

PRATITE NAS

Oralna hirurgija

Oralna hirurgija se bavi hirurškim lečenjem i zbrinjavanjem tvrdih i mekih tkiva usne duplje.

Oralna hirurgijaOralna hirurgija 1Oralna hirurgija 2Oralna hirurgija 3Oralna hirurgija 4Oralna hirurgija 5Oralna hirurgija 6

U okviru ove hirurške discipline, izvode se sledeći zahvati:

• VAĐENJE IMPAKTIRANIH ZUBA

Impaktirani zubi su zubi koji nisu iznikli u vilici, a prošlo je uobičajeno vreme za njihovo nicanje.

Najčešći razlog impakcije je prepreka na putu nicanja. Ukoliko je zub delimično nikao, označava se kao poluimpaktiran.

Najčešće impaktirani zubi su: donji i gornji umnjaci, gornji očnjaci i donji pretkutnjaci.

U slučaju izostanka nicanja zuba, vrši se detaljan klinički pregled i analiza radiografskih snimaka, najčešće ortopantomografija (ortopan), a ponekad i CBCT (3D snimak vilica).

Duboko impaktirani zubi su najčešće bez simptoma i otkrivaju se radiografijom. Poluimpaktirani zubi mogu biti praćeni infekcijom, bolom, otežanim otvaranjem usta, zadahom i sl.

Impaktirani zubi se vade hirurškim putem, u lokalnoj anesteziji. Opšta anestezija se koristi kod plašljivih pacijenata i dubokih impakcija povezanih sa cistama vilica.

• RESEKCIJA KORENA ZUBA

Resekcija korena zuba je hirurška procedura kojom se istovremeno uklanja periapikalna promena (hronično zapaljenje iznad korena zuba), odstrnjuje vrh korena i vrši njegova opturacija.

Simptomi: bol, otok regije oko zuba, prisusto fistula.

Dijagnostikovanje se vrši analizom retroalveolarnih dentalnih radiograma, nakon kliničkog pregleda.

Terapija se obavlja hirurški, uz primenu lokalnih anestetika.

• OPERACIJA VILIČNIH CISTA

Ciste predstavljaju patološke tvorevine. Svaka patološki nastala šupljina, ispunjena tečnim sadržajem i obložena epitelom, naziva se cistom.

Vilične ciste se dijagnostikuju rendgenskim snimcima ili CBCT skenerom.

Terapija je hirurška, uz primenu lokalne ili opšte anestezije, u zavisnosti od kliničkog pregleda i analize snimaka, biopsije, kao i veličine i lokalizacije ciste.

Ciste se, nakon hirurškog uklanjanja, šalju u referentnu histopatološku laboratoriju radi potvrde kliničke dijagnoze.

• REPLANTACIJA ZUBA

Replantacija zuba je hirurška intervencija, koja se izvodi sa ciljem da se reintegriše komplentno amputiran zub. Obavlja se ponovnim usađivanjem zuba u njegovu alveolu.

Svaki zub izbijen pri traumi, ako je sačuvanog integriteta, može se reimplantirati. Kod dece su to najčešće prednji zubi.

Prilikom povrede, bitno je:
1. pronaći izbijeni zub;
2. pokušati dodirivati samo krunični deo zuba;
3. isprati zub pod vodom;
4. staviti ga u vlažnu sredinu (najbolje u fiziološki rastvor, mleko, pod jezik unesrećenog ili u vlažnu maramicu);
5. što pre se javiti doktoru stomatologije.

• TRANSPLANTACIJA ZUBA

Transplantacija zuba je hirurški proces presađivanja zuba.

Zub je moguće presaditi kod istog čoveka (najčešće) ili iz usta jedne osobe u usta druge (ređe).

Transplantacija zuba se najčešće izvodi kod prevremenog gubitka prvih molara. Tom prilikom se, hirurškom ekstrakcijom neizniklih umnjaka, isti koriste, uz obradu prilikom hirurške intervencije, za presađivanje na bezuba mesta.

transplantacija i replantacija zuba zuba beograd centar (1)transplantacija i replantacija zuba zuba beograd centar (2)transplantacija i replantacija zuba zuba beograd centar (3)transplantacija i replantacija zuba zuba beograd centar (4)transplantacija i replantacija zuba zuba beograd centar (5)transplantacija i replantacija zuba zuba beograd centar (6)transplantacija i replantacija zuba zuba beograd centar (7)transplantacija i replantacija zuba zuba beograd centar (8)transplantacija i replantacija zuba zuba beograd centar (9)transplantacija i replantacija zuba zuba beograd centartransplantacija i replantacija zuba zuba beograd centartransplantacija i replantacija zuba zuba beograd centartransplantacija i replantacija zuba zuba beograd centartransplantacija i replantacija zuba zuba beograd centartransplantacija i replantacija zuba zuba beograd centartransplantacija i replantacija zuba zuba beograd centartransplantacija i replantacija zuba zuba beograd centartransplantacija i replantacija zuba zuba beograd centartransplantacija i replantacija zuba zuba beograd centartransplantacija i replantacija zuba zuba beograd centartransplantacija i replantacija zuba zuba beograd centartransplantacija i replantacija zuba zuba beograd centartransplantacija i replantacija zuba zuba beograd centartransplantacija i replantacija zuba zuba beograd centartransplantacija i replantacija zuba zuba beograd centartransplantacija i replantacija zuba zuba beograd centartransplantacija i replantacija zuba zuba beograd centar (27)transplantacija i replantacija zuba zuba beograd centartransplantacija i replantacija zuba zuba beograd centartransplantacija i replantacija zuba zuba beograd centartransplantacija i replantacija zuba zuba beograd centartransplantacija i replantacija zuba zuba beograd centartransplantacija i replantacija zuba zuba beograd centar (33)
• HIRURGIJA MAKSILARNOG SINUSA

Patologija maksilarnog sinusa je složena.

Najčešće intervencije koje se obavljaju u našoj ordinaciji jesu:

– hirurška sanacija hroničnih promena maksilarnog sinusa;

– hirurško otklanjanje cista i patoloških tvorevina maksilarnog sinusa;

– podizanje poda maksilarnog sinusa (sinus lift), sa ciljem pretprotetske pripreme pacijenta.

Sve intervencije se najčešće sprovode u lokalnoj anesteziji.

Sinus-lift specijalisticka ordinacijaSinus-lift specijalisticka ordinacijaSinus-lift specijalisticka ordinacijaSinus-lift specijalisticka ordinacijaSinus-lift specijalisticka ordinacijaSinus-lift specijalisticka ordinacijaSinus-lift specijalisticka ordinacija
• ORTODONTSKA HIRURGIJA

Ortodontska hirurgija je segment oralne hirurgije, najčešće povezan sa obezbeđivanjem puta nicanja zuba (neizniklih zuba) hirurškim putem. Na taj način se obezbeđuje:

– prostor za nicanje;
– pristup za aplikovanje ortodontskih instrumenata na neiznikle zube;
– otklanjanje eventualnih prepreka na putu nicanja neizniklih zuba.

Ortodontska hirurgijaOrtodontska hirurgija 1Ortodontska hirurgija 2Ortodontska hirurgija 3Ortodontska hirurgija 4Ortodontska hirurgija 5Ortodontska hirurgija 6Ortodontska hirurgija 7Ortodontska hirurgija 8Ortodontska hirurgija 9Ortodontska hirurgija 10Ortodontska hirurgija 11Ortodontska hirurgija 12Ortodontska hirurgija 13Ortodontska hirurgija 14Ortodontska hirurgija 15Ortodontska hirurgija 16