Ponedeljak - Petak 11:00 - 19:00

Subota i nedelja: Zatvoreno

+381 11 3610 651

ordbeogradcentar@gmail.com

Kraljice Natalije 35

11000 Beograd

PRATITE NAS

Transplantacija zuba

Transplantacija zuba je hirurški proces presađivanja zuba iz svoje zubne čašice u zubnu čašicu izvađenog zuba ili na mesto u vilici gde ne postoji zub. Zub je moguće presaditi u okviru iste vilice ili iz jedne vilice u drugu.

Indikacije za transplantaciju zuba

Transplantacija zuba se izvodi kada postoje sledeći problemi zuba i vilica:

Carijes koji je razorio krunicu prvog ili drugog kutnjaka ili upala tkiva oko korena (periodontitis) koji se ne mogu izlečiti.

Gubitak gornjeg centralnog sekutića usled traume.

Nedostatak nekog od prednjih zuba gornje vilice koji se ne može rešiti ortodontskim pomeranjem.

Zub 16 (strelica) indikovan za vađenje.

Kada i kako se izvodi transplantacija zuba?

Transplantacija zuba se najčešće izvodi kod prevremenog gubitka prvih ili drugih kutnjaka. Tom prilikom se, hirurškom ekstrakcijom neizniklih umnjaka, isti koriste, uz obradu prilikom hirurške intervencije, za presađivanje na bezuba mesta. Kao donori, mogu poslužiti i pretkutnjaci i prekobrojni zubi.

U mlađih osoba se većinom vrši transplantacija zubnog zametka, i to uglavnom zametka umnjaka na mesto izvađenog stalnog kutnjaka ili zametka donjeg pretkutnjaka na mesto izvadjenog sekutića u gornjoj vilici. To omugaćava razvoj vitalnog zuba sa normalnom cirkulacijom i potpornim aparatom.

Radiografija, zub 16 sa periapikalnom promenom (crna strelica). Zub 18 sa nezavršenim rastom korena indikovan za transplantaciju umesto zuba 16.

Hirurška tehnika

Hirurška tehnika zavisi od indikacije i vremena transplantacije. U principu, transplantacija se može uraditi u jednoj poseti ili u dve posete sa razmakom 14- 21 dan.

Prva faza podrazumeva vađenje obolelog zuba, obradu alveole u smislu uklanjanja septuma i proširenje njenog obima.

Ekstrakciona rana zuba 16.

Druga faza se izvodi posle 14–21 dan. Kada se u alveoli stvorilo mlado granulaciono tkivo, bogato krvnim sudovima, u njega se utiskuje impaktirani umnjak, uz prethodno pravljenje ležišta u granulacionom tkivu ekstrakcione rane jednostavnim odsecanjem ili isecanjem središnjeg dela. Transplantirani zub se utisne u granulaciono tkivo i gingiva oko njega se fiksira sa dva šava.

Radiografija pokazuje zub 18 transplantiran na mesto zuba 16 gde je završeno formiranje korena tako da zub ostaje vitalan (bela strelica).

Posle presađivanja zuba, dolazi do formiranja stabilne veze između zubnog korena i novonastalog koštanog tkiva. To omogućava da se transplantovani zubi ponašaju kao prirodni zubi, čime se obezbeđuju uslovi za propriocepciju, razvoj dentofacijalnog skeleta, poboljšanje estetike i očuvanje integriteta dentalnog luka.

Transplantirani zub 18 na mestu zuba 16 (bela strelica) tri godine posle transplantacije.

Zahvati posle transplantacije

Kod osoba u kojih je obavljena transplantacija sa završenim rastom korena, posle, oko, 14 dana, sprovodi se endodontska terapija u smislu trepanacije zuba, širenja kanala korena i njihovo punjenje kalcijumhidroksid pastom koja se, posle nekoliko meseci, vadi i zamenjuje definitivnim punjenjem.

Kod dece koja su izgubila centralni sekutić u gornjoj vilici i gde je transplantiran pretkutnjak iz donje vilice koji je položen tako što je rotiran za 90 stepeni, kruna se prepravi u formu sekutića. Ako je ovakva transplantacija urađena kod osoba sa završenim rastom, prvo se obavlja endodontski zahvat opisan gore, potom se preoblikuje kruna.

Poteškoće i koplikacije

Uz najbolju tehniku, iskustvo i znanje, ponekad je impaktirani umnjak glomazan i alveola izvađenog zuba nije dovoljno široka da primi transplant. Oblik i raspored korenova umnjaka, u manjem borju slučajeva je takav da je zub neupotrebljiv za transplantaciju. Ponekad, nije moguće izvaditi umnjak u celini tako da se odustaje od ovog zahvata. Moguća je i infekcija i odbacivanje transplanta, mada se ovo veoma retko događa. Međunarodne studije su pokazale uspešnost od preko 90% u periodu 17-41 godina.

ZAKAŽITE PREGLED,

Pregled u Specijalističkoj ordinaciji Beograd–Centar moguće je zakazati telefonom ili putem imejla.

Svakog radnog dana, 11–19 č., na raspolaganju su vam sledeći brojevi telefona:

+381 11 3610 651 i +381 65 3610 651

Pitanje u pisanoj formi možete nam poslati na imejl-adresu:

implantdentalvideo@gmail.com