Ponedeljak - Petak 11:00 - 19:00

Subota i nedelja: Zatvoreno

+381 11 3610 651

ordbeogradcentar@gmail.com

Kraljice Natalije 35

11000 Beograd

PRATITE NAS

Rascep usne i nepca (hirurgija rascepa)

Rascep usne i nepca, pojedinačno ili kombinovano, predstavlja jednu od najčešćih urođenih mana glave i vrata.

Rascep može zahvatiti pod nozdrve i usnu na jednoj ili obe strane, da se proteže kroz alveolarni greben, tvrdo nepce i celo meko nepce. U zavisnosti od zahvaćenih struktura, govori se o potpunim i nepotpunim rascepima.

Česta prateća deformacija kod pacijenata sa rascepom usne i nepca jeste poremećaj mekih tkiva i hrskavica nosnog krilca, odnosno kupole nosa. Odojčad sa rascepom ima probleme sa ishranom jer je dojenje onemogućeno.

Rascep usne i nepca - Specijalistička ordinacija Beograd-Centar

Rascep usne i nepca – Najčešće komplikacije

Komplikacije postojanja ovih deformacija ili njihovog hirurškog tretmana koje se javljaju u najvećem broju slučajeva jesu sledeće:

upadljivi ožiljci;

oronazalna fistula;

maksilarni retrognatizam;

deformacija nosnog krilca i septuma;

kratko meko nepce.

Kada je moguće zbrinjavanje rascepa usne i nepca?

Primarno zbrinjavanje rascepa usne i nepca sprovodi se između 3. i 18. meseca novorođenčeta, u zavisnosti od toga da li se operiše usna, nepce ili oba.

Rascep usne i nepca – Preoperativne pripreme

Najčešće je potrebno nekoliko zahvata do postizanja zadovoljavajućih rezultata. Što se tiče starosti, optimalno vreme za zatvaranje rascepa usne je od 3 do 6 meseci života, a rascepa nepca oko 18 meseci, odnosno pre nego što dete progovori.

Problemu rascepa usne i nepca je potrebno prići multidisciplinarno, pa je u timu lekara neophodno i prisustvo stomatologa-ortodonta koji će nastaviti lečenje pacijenta posle hirurške intervencije.

Preoperativna priprema obuhvata pedijatrijski pregled, laboratorijske analize i kontrolu brisa iz nosa i usta.

Operacija

Operacija rascepa usne i nepca traje oko dva sata i izvodi se u opštoj endotrahealnoj anesteziji.

Pri zatvaranju usne, osveže se ivice rascepa i imobiliše okolno tkivo. Vrši se rekonstrukcija poda nozdrve, a potom oblikovanje usne.

Kod obostranog rascepa, prvo se operiše jedna strana, a posle tri meseca i druga.

Operativno zatvaranje nepca obezbeđuje normalan govor. Nakon osvežavanja ivica rascepa, formiraju se slojevi kojima se usna duplja odvaja od nosne. Meko nepce se pomera unazad prema ždrelu, a konci se spontano resorbuju.

Deformiteti nosa i lica se koriguju posle kompletnog završetka rasta kostiju i hrskavica.

  • Before-Rascep usne i nepca
    After-Rascep usne i nepca
    Pre Rascep usne i nepca Posle

Postoperativni oporavak

Posle operacije rascepa usne i nepca, vrlo je važno da dete prvih dana uzima dosta tečnosti, a kasnije kašastu hranu. Konci sa usne se skidaju sedmog dana.

Ukoliko postoje smetnje u govoru, potrebno je sprovođenje logopedskog tretmana u predškolskom uzrastu. Razvoj zuba treba biti kontrolisan od strane ortodonta.

Rascep usne i nepca i drugi hirurški zahvati

Posle operacije rascepa usne i nepca, stanje većine pacijenata zahteva dodatne hirurške intervencije. To su alveoloplastika i plastika oronazalne fistule.

Alveoloplastika

Skoro po pravilu, u dobi 6–9. godine izvodi se zahvat pri kojem se praznina alveolarnog nastavka (mesto gde je bio rascep nepca) popunjava koštanim transplantom s brade ili bedra, a oronazalna fistula zatvara. Na ovaj način, stvaraju se uslovi da kroz transplant izraste gornji očnjak, a gornja vilica postane celina.

Plastika oronazalne fistule

Posledica oronazalne fistule jeste prolazak tečnosti hrane iz usta u nozdrvu, što je često neprijatno za pacijenta.

U zavisnosti od starosti pacijenta, intervencija se može izvršiti u lokalnoj ili opštoj anesteziji. Defekt se zatvara u dva sloja – nazalnom i oralnom, primenom lokalnih režnjeva, a u ređim slučajevima udaljenih (jezični, perikranijalni i dr.).

Revizija ožiljaka i deformacija nosnog krilca i septuma zbrinjavaju se u okviru estetske (plastične) hirurgije lica. Maksilarni retrognatizam, kao posledica hirurgije rascepa, rešava se u okviru ortognatske hirurgije.

ZAKAŽITE PREGLED,

Pregled u Specijalističkoj ordinaciji Beograd–Centar moguće je zakazati telefonom ili putem imejla.

Svakog radnog dana, 11–19 č., na raspolaganju su vam sledeći brojevi telefona:

+381 11 3610 651 i +381 65 3610 651

Pitanje u pisanoj formi možete nam poslati na imejl-adresu:

implantdentalvideo@gmail.com