Ponedeljak - Petak 11:00 - 19:00

Subota i nedelja: Zatvoreno

+381 11 3610 651

ordbeogradcentar@gmail.com

Kraljice Natalije 35

11000 Beograd

Follow Us

Edukacija

Beograd Centar  >  Edukacija
video uzivo oralna i maksilofacijalna hirurgija link

RESCUING FAILED ORTHODONTIC TRACTION OF IMPACTED CANINE – A NOVEL APPROACH

Rescuing failed orthodontic traction of impacted canine – a novel approach A case with impacted upper right canine which crown was exposed and subjected to orthodontic traction that failed after several months of treatment.

POGLEDAJTE VIDEO
video uzivo oralna i maksilofacijalna hirurgija link

SURGICAL REMOVAL OF DENTAL IMPLANT WHEN HI-TECH FAILS

PROFESSOR ZORAN STAJČIĆ Specialist Oral and Maxillofacial Surgeon, Doctor of Science, Former Professor of Maxillofacial Surgery, Oral Surgery and Oral Implantology, now in private practice www.beograd-centar.rs with 40 years of surgical experience.

POGLEDAJTE VIDEO
video uzivo oralna i maksilofacijalna hirurgija link

TEETH GUIDED RECONSTRUCTIVE ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY

European Online Dental APRIL 8, 2020 prof dr Zoran Stajcic.

POGLEDAJTE VIDEO
Explantation Dental Implant Hands on Course

Explantation Dental Implant Hands-on Course

Management of implant related complications – unique Hands-on Course on explantation techniques and removal of fractured screws inside implant.

POGLEDAJTE VIDEO

I Kursevi

KURSEVI – INOVACIJE ZNANJA (10 učesnika): predavanja uz slajdove, video-snimke uz komentare, diskusiju i pitanja, kao i preporuke predavača instruktora uz predložene protokole.

Napomena: Kurseve je moguće organizovati i u prebivalištu polaznika, u slučaju da sami okupe potreban broj učesnika i obezbede prostor za održavanje kursa.

Jednostavna prijava
Kursevi koji će usavršiti vaše znanje
 • -

1. DENTOALVEOLARNA HIRURGIJA U OPŠTOJ STOMATOLOŠKOJ PRAKSI

100.00 Uplata u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
 • Priprema osoblja
 • Uređenje prostora
 • Potrebna oprema i instrumenti
 • Vođenje hirurške dokumentacije
 • Protokoli i izveštaji
 • Vađenje zuba hirurškim putem
 • Alveoloplastike
 • Plastike plika i frenuluma
 • Apikotomija jednokorenih zuba
 • Hirurška terapija parodontalnog džepa
 • Prevencija komplikacija u hirurškoj praksi

2. PRIMENA VEŠTAČKE KOSTI I MEMBRANE U STOMATOLOGIJI

150.00 Uplata u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS
 • Vrste i kakarakteristike veštačke
 • kosti i membrana
 • Osnovni principi transplantacije tkiva
 • Indikacije za primenu veštačke kosti
 • Indikacije za primenu membrana
 • Šta je to „vođena koštana regeneracija“?
 • Primena veštačke kosti
 • u toku parodontalne hirurgije
 • Primena veštačke kosti posle vađenja zuba
 • Primena veštačke kosti uz implantaciju

3. OSNOVI ORALNE IMPLANTOLOGIJE ZA TIM: HIRURG – PROTETIČAR

100.00 Uplata u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
 • Mesto implantologije u savremenoj
 • restaurativnoj stomatologiji
 • Pravni osnov primene implanata u
 • opštoj stomatološkoj ordinaciji
 • Kako izabrati „pravi“ implant?
 • Implantološki sistemi registrovani za
 • primenu u Republici Srbiji
 • Veština vođenja intervjua sa pacijentima
 • kandidatima za ugradnju implanata
 • Odgovori na najčešća pitanja pacijenata
 • Indikacije za primenu implanata
 • Protetički vođene indikacije za
 • primenu implanata
 • Bolje ponuditi koncept nego prodati uslugu
 • Finansijska konstrukcija primene implanata
 • Kolika je zarada hirurga, a kolika protetičara?
 • Davanje garancije i šta uraditi kod nepredviđenog
 • Kako treba da funkcioniše tim
 • „Implantolog-protetičar“
Jednostavna prijava
Kursevi koji će usavršiti vaše znanje
 • -

4. SAVREMENI KONCEPT APIKOTOMIJE KORENA ZUBA

150.00 Uplata u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
 • Izbor reza, prednosti i nedostatci
 • Vertikalni rez: dobra vidljivost,
 • manje oticanje, brže zarastanje
 • Retrogradno zatvaranje
 • Instrumenti, materijali, tehnika preparacije
 • Apikotomija molara
 • Primenjena anatomija i morfologija korena
 • Apikotomija uz istovremenu
 • parodontalnu hirurgiju
 • Neuspesi i komplikacije

5. SINUS – LIFT U IMPLANTOLOGIJI

200.00 Uplata u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
 • Primenjena anatomija maksilarnog
 • sinusa (MS)
 • Dijagnostika hroničnih oboljenja MS
 • Hirurške tehnike odizanja sluzokože MS
 • Zbrinjavanje perforacije sluzokože
 • MS u toku intervencije
 • Materijali za augmentaciju i membrane
 • Postupci istovremenog uklanjanja
 • mukokela uz „sinus-lift“
 • „Sinus-lift“ posle operacije po Caldwell-Lucu
 • Komplikacije, neuspesi i postupci
 • zbrinjavanja

6. AUGMENTACIJA ALVEOLARNOG GREBENA U PREIMPLANTOLOŠKOJ PRIPREMI

200.00 Uplata u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
 • Primenjena anatomija davajućih regija:
 • simfiza, ramus, retromolarni predeo,
 • tuber maksile, kalvarija, krista ilijaka, tibija
 • Osobine koštanih transplanata
 • Hirurška tehnika uzimanja koštanih transplanata
 • Instrumenti i oprema
 • Fiksacija transplanata
 • Komplikacije, neuspesi i postupci zbrijavanja
Jednostavna prijava
Kursevi koji će usavršiti vaše znanje
 • -

7. UGRADNJA IMPLANATA I IZRADA KRUNA U ESTETSKOJ ZONI

250.00 Uplata u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
 • Primenjena anatomija alveolarnog
 • grebena u interkaninom sektoru
 • Posledice gubitka gornjih sekutića
 • alveolarna kost
 • meka tkiva
 • interdentalne papile
 • 3D morfologija bezubog predela
 • nedostatka jednog zuba
 • nedostatka više sekutića
 • Imedijatna implantacija
 • Imedijatna odložena implantacija
 • Koštana augmentacija
 • veštačka kost u granulama
 • koštani transplanti
 • Izrada provizorne krune, parcijalne proteze…
 • Kondicioniranje mekih tkiva pre izrade
 • definitivne krune
 • Izbor mezostrukture i suprastrukture
 • Otisak i komunikacija sa zubnom

8. KONCEPT NOBELACTIVE IMPLANATA SA IMEDIJATNIM OPTEREĆENJEM

250.00 Uplata u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
 • Opis NobelActiv (NA) implanta sa
 • tehnološkim karakteristikama
 • Specifičnost NA u odnosu na druge
 • implantne sisteme
 • Instrumenti i svrdla
 • Hirurška tehnika ugradnje
 • Hirurški postupci primenljivi za
 • imedijatno opterećenje
 • Izrada privremene krune i njeno
 • montiranje na implant
 • NA koncept kod totalne bezubosti

9. POSTUPCI ZBRINJAVANJA PERIIMPLANTNOG MEKOG TKIVA I PERIIMPLANTITA

200.00 Uplata u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
 • Primenjena anatomija oralne
 • sluzokože i gingive
 • Slobodni sluzokožni, vezivnotkivni i
 • periostalni transplanti
 • Vestibuloplastike
 • Masno jastuče
 • Perimplantit
 • Masno jastuče
 • Dijagnostika
 • Konzervativno lečenje
 • Fotodinamička terapija
 • Hirurško lečenje
 • Hirurška tehnika eksplantacije
 • Instrumenti i oprema
 • Tehnika rada

PRAKTIČNI KURS IZ ORALNE IMPLANTOLOGIJE (6-8 učesnika) Trodnevna predavanja uz slajdove, video filmove uz komentare, diskusiju i pitanja kao i preporuke predavača uz predložene protokole, praktičan rad na modelima vilice sa ugradnjom implanata, primenom veštačke kosti i membrana, koktel dobrodošlice i zajednički ručak i večera.

Napomena: Ovaj kurs je moguće organizovati i u prebivalištu polaznika, u slučaju da sami okupe potreban broj učesnika i obezbede prostor za održavanje kursa.

CENA: 800 EUR

Uplata u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS

PRIJAVITE SE ODMAH

II INTERNET EDUKACIJA

Na sajtu www.complicationsinimplantdentistry.com, kao i na YouTube kanalu Dental Implant
Complications, dostupni su brojni filmovi iz oblasti implantologije, oralne i maksilofacijalne
hirurgije. Određeni broj snimaka praćen je preoperativnim i postoperativnim fotografijama
operisanih pacijenata.

POGLEDAJTE SAJT

IV MENTORSTVO

Poseban vid edukacije sprovodi se po principu takozvanog mentorstva. Naime, kolege koje bi želele da nauče neki hirurški zahvat i imaju pacijenta kojem je takav zahvat potreban, mogu zakazati operaciju u Beograd−Centru po cenovniku ordinacije, asistirati, uraditi po neki postupak ili operisati uz asistenciju prof. Stajčića. Pre operacije, prodiskutuje se o slučaju i pogleda odgovarajući video. Posle operacije, komentariše se zahvat. Ovo je jedan od najboljih vidova praktične edukacije. Dodatna prednost je to što se ovaj vid edukacije ne naplaćuje polazniku. Cenu operacije plaća pacijent, i to isto onoliko koliko bi i inače platio da je pacijent ordinacije Beograd−Centar.

PRIJAVITE SE ODMAH

III STUDIJSKI BORAVAK

Dvonedeljni studijski boravak namenjen je doktorima stomatologije opšte prakse, kao i specijalistima parodontologije, oralne i maksilofacijalne hirurgije. Oni će imati priliku da asistiraju prilikom hirurških zahvata, diskutuju o operisanim slučajevima, kao i da koriste stručnu literaturu iz dobro opremljene biblioteke.

Pored toga, na raspolaganju im je galerija slika i video snimaka operacija, na osnovu koje stiču uvid u različite načine rešavanja problema. Zbog specifičnog načina rada, na studijskom boravku istovremeno mogu biti do dva polaznika. Edukacija se sprovodi tokom radnih dana, dok je vikend slobodan. Po uspešnom završetku dvonedeljnog studijskog boravka, polaznici dobijaju 6 KE bodova za doktore stomatologije sa teritorije Republike Srbije.

Cena: 800 Eur

Uplata u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS

PRIJAVITE SE ODMAH

Obavestite kolege:

error: Content is protected !!