Ponedeljak - Petak 11:00 - 19:00

Subota i nedelja: Zatvoreno

+381 11 3610 651

implantdentalvideo@gmail.com

Kraljice Natalije 35

11000 Beograd

PRATITE NAS

Edukacija

Beograd Centar  >  Edukacija

Na osnovu iskustva stečenog 40-godišnjim angažovanjem u oralnoj i maksilofacijalnoj hirurgiji, rekonstruktivnoj i estetskoj hirurgiji, kao i implantologiji, stvoreni su uslovi za transfer znanja i veština zainteresovanim kolegama – oralnim hirurzima i implantolozima, parodontolozima, maksilofacijalnim hirurzima i stomatolozima putem brojnih vidova edukacije.

Edukacija je zamišljena kao interakcija kroz koju se polaznicima pruža mogućnost da postavljaju pitanja u vezi sa kliničkim problemima i da dobijaju adekvatne odgovore.

Takođe, stvoren je prostor i za komunikaciju polaznika kurseva jednih sa drugima uz posredovanje i usmeravanje prof. dr Zorana Stajčića.

video uzivo oralna i maksilofacijalna hirurgija link

RESCUING FAILED ORTHODONTIC TRACTION OF IMPACTED CANINE – A NOVEL APPROACH

Rescuing failed orthodontic traction of impacted canine – a novel approach A case with impacted upper right canine which crown was exposed and subjected to orthodontic traction that failed after several months of treatment.

POGLEDAJTE VIDEO
video uzivo oralna i maksilofacijalna hirurgija link

SURGICAL REMOVAL OF DENTAL IMPLANT WHEN HI-TECH FAILS

PROFESSOR ZORAN STAJČIĆ Specialist Oral and Maxillofacial Surgeon, Doctor of Science, Former Professor of Maxillofacial Surgery, Oral Surgery and Oral Implantology, now in private practice www.beograd-centar.rs with 40 years of surgical experience.

POGLEDAJTE VIDEO
video uzivo oralna i maksilofacijalna hirurgija link

TEETH GUIDED RECONSTRUCTIVE ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY

European Online Dental APRIL 8, 2020 prof dr Zoran Stajcic.

POGLEDAJTE VIDEO
Explantation Dental Implant Hands on Course

Explantation Dental Implant Hands-on Course

Management of implant related complications – unique Hands-on Course on explantation techniques and removal of fractured screws inside implant.

POGLEDAJTE VIDEO

I Kursevi

KURSEVI – INOVACIJE ZNANJA (10 učesnika): predavanja uz slajdove, video-snimke uz komentare, diskusiju i pitanja, kao i preporuke predavača instruktora uz predložene protokole.

Napomena: Kurseve je moguće organizovati i u prebivalištu polaznika, u slučaju da sami okupe potreban broj učesnika i obezbede prostor za održavanje kursa.

Jednostavna prijava
Kursevi koji će usavršiti vaše znanje
 • -

1. HIRURGIJA MAKSILARNOG SINUSA U AMBULANTNIM USLOVIMA

500 (2 x 250) / Uplata u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
I DEO

 • Primenjena anatomija maksilarnog sinusa (MS)
 • Fiziologija i funkcija MS
 • Radiografska dijagnostika oboljenja MS
 • Akutno zapaljenje MS
 • Antibiotska terapija inflamatornih stanja MS
 • Potporna terapija inflamatornih stanja MS
 • Primenjene tehnike lokalne anestezije za hirurgiju MS
 • Oroantralna komunikacija / fistula
 • Konzervativno lečenje OAK
 • Hirurško lečenje OAK
  1. Osnovni principi hirurškog lečenja OAK
  2. Bukalni režnjevi
  3. Palatalni režnjevi
  4. Masno jastuče obraza
 • Plastika OAK uz vađenje korena iz MS
100
II DEO

 • Hronično zapaljenje MS
 • Alergijske manifestacije MS
 • Ciste MS
 • Benigni / maligni tumori MS
 • Funkcionalna endoskopska hirurgija sinusa – FESS
 • Revizija sluzokože MS
 • Operacija cista MS
 • Operacija po Caldwell-Luc-u, indikacije i hirurška tehnika
 • Menadžment atrofije vilične kosti u regiji MS
 • Sinus-lift u prisustvu patoloških stanja u MS
 • Hirurško lečenje komplikacija sinus-lifta
Jednostavna prijava
Kursevi koji će usavršiti vaše znanje
 • -

2. DENTOALVEOLARNA HIRURGIJA U OPŠTOJ STOMATOLOŠKOJ PRAKSI

150.00 / Uplata u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
 • Priprema osoblja
 • Uređenje prostora
 • Potrebna oprema i instrumenti
 • Vođenje hirurške dokumentacije
 • Protokoli i izveštaji
 • Vađenje zuba hirurškim putem
 • Alveoloplastike
 • Plastike plika i frenuluma
 • Apikotomija jednokorenih zuba
 • Hirurška terapija parodontalnog džepa
 • Prevencija komplikacija u hirurškoj praksi

3. PRIMENA VEŠTAČKE KOSTI I MEMBRANE U STOMATOLOGIJI

150.00 / Uplata u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS
 • Vrste i karakteristike veštačke kosti i membrana
 • Osnovni principi transplantacije tkiva
 • Indikacije za primenu veštačke kosti
 • Indikacije za primenu membrana
 • Šta je to „vođena koštana regeneracija“?
 • Primena veštačke kosti
 • u toku parodontalne hirurgije
 • Primena veštačke kosti
 • posle vađenja zuba
 • Primena veštačke kosti
 • uz implantaciju

4. OSNOVI ORALNE IMPLANTOLOGIJE ZA TIM: HIRURG – PROTETIČAR

150.00 / Uplata u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
 • Mesto implantologije
 • u savremenoj restaurativnoj stomatologiji
 • Pravni osnov primene implanata
 • u opštoj stomatološkoj ordinaciji
 • Kako izabrati „pravi“ implant?
 • Implantološki sistemi registrovani
 • za primenu u Republici Srbiji
 • Veština vođenja intervjua sa pacijentima
 • – kandidatima za ugradnju implanata
 • Odgovori na najčešća pitanja pacijenata
 • Indikacije za primenu implanata
 • Protetički vođene indikacije
 • za primenu implanata
 • Bolje ponuditi koncept
 • nego prodati uslugu
 • Finansijska konstrukcija primene implanata
 • Kolika je zarada hirurga, a kolika protetičara?
 • Davanje garancije i šta uraditi kod nepredviđenog
 • Kako treba da funkcioniše tim
 • „Implantolog-protetičar“?
Jednostavna prijava
Kursevi koji će usavršiti vaše znanje
 • -

5. SAVREMENI KONCEPT APIKOTOMIJE KORENA ZUBA

150.00 / Uplata u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
 • Izbor reza, prednosti i nedostaci
 • Vertikalni rez: dobra vidljivost,
 • manje oticanje, brže zarastanje
 • Retrogradno zatvaranje
 • Instrumenti, materijali, tehnika preparacije
 • Apikotomija molara
 • Primenjena anatomija i morfologija korena
 • Apikotomija uz istovremenu
 • parodontalnu hirurgiju
 • Neuspesi i komplikacije

6. SINUS-LIFT U IMPLANTOLOGIJI

250.00 / Uplata u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
 • Primenjena anatomija maksilarnog sinusa (MS)
 • Dijagnostika hroničnih oboljenja MS
 • Hirurške tehnike odizanja sluzokože MS
 • Zbrinjavanje perforacije sluzokože
 • MS u toku intervencije
 • Materijali za augmentaciju i membrane
 • Postupci istovremenog uklanjanja
 • mukokela uz sinus-lift
 • Sinus-lift posle operacije po Caldwell-Lucu
 • Komplikacije, neuspesi i postupci zbrinjavanja

7. AUGMENTACIJA ALVEOLARNOG GREBENA U PREIMPLANTOLOŠKOJ PRIPREMI

250.00 / Uplata u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
 • Primenjena anatomija dajućih regija:
 • simfiza, ramus, retromolarni predeo,
 • tuber maksile, kalvarija, krista ilijaka, tibija
 • Osobine koštanih transplanata
 • Hirurška tehnika uzimanja koštanih transplanata
 • Instrumenti i oprema
 • Fiksacija transplanata
 • Komplikacije, neuspesi i postupci zbrinjavanja
Jednostavna prijava
Kursevi koji će usavršiti vaše znanje
 • -

8. UGRADNJA IMPLANATA I IZRADA KRUNA U ESTETSKOJ ZONI

250.00 / Uplata u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
 • Primenjena anatomija alveolarnog grebena
 • u interkaninom sektoru
 • Posledice gubitka gornjih sekutića
 • Alveolarna kost
 • Meka tkiva
 • Interdentalne papile
 • 3D morfologija bezubog predela
 • nedostatka jednog zuba
 • 3D morfologija bezubog predela
 • nedostatka više sekutića
 • Imedijatna implantacija
 • Imedijatna odložena implantacija
 • Koštana augmentacija
 • Veštačka kost u granulama
 • Koštani transplanti
 • Izrada provizorne krune, parcijalne proteze…
 • Kondicioniranje mekih tkiva
 • pre izrade definitivne krune
 • Izbor mezostrukture i suprastrukture
 • Otisak i komunikacija sa zubnom tehnikom

9. KONCEPT NOBELACTIVE IMPLANATA SA IMEDIJATNIM OPTEREĆENJEM

250.00 / Uplata u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
 • Opis NobelActiv (NA) implanta
 • sa tehnološkim karakteristikama
 • Specifičnost NA u odnosu na
 • druge implantne sisteme
 • Instrumenti i svrdla
 • Hirurška tehnika ugradnje
 • Hirurški postupci primenljivi
 • za imedijatno opterećenje
 • Izrada privremene krune
 • i njeno montiranje na implant
 • NA koncept kod totalne bezubosti

10. POSTUPCI ZBRINJAVANJA PERIIMPLANTNOG MEKOG TKIVA I PERIIMPLANTITA

250.00 / Uplata u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
 • Primenjena anatomija oralne
 • sluzokože i gingive
 • Slobodni sluzokožni, vezivnotkivni i
 • periostalni transplanti
 • Vestibuloplastike
 • Masno jastuče
 • Perimplantit
 • Masno jastuče
 • Dijagnostika
 • Konzervativno lečenje
 • Fotodinamička terapija
 • Hirurško lečenje
 • Hirurška tehnika eksplantacije
 • Instrumenti i oprema
 • Tehnika rada

II TEMATSKA EDUKACIJA

Ovaj vid praktične edukacije podrazumeva tri dolaska u okviru kojih doktor stomatologije prisustvuje operaciji iz određene oblasti, kao što su hirurgija maksilarnog sinusa, apikotomija molara, koštana augmentacija i dr.

Osim ovoga, na raspolaganju su kvalitetni filmovi i bogata foto-dokumentacija. Pre zahvata, polaznik prisustvuje njegovom planiranju, asistira pri operaciji ili je gleda na velikom ekranu u realnom vremenu.

Na kraju, profesor Stajčić odgovara na pitanja i komentare.

Po obavljenoj edukaciji, polazniku se dodeljuje sertifikat.

Cena: 450 Eur

Uplata u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS

PRIJAVITE SE ODMAH

IV MENTORSTVO

Poseban vid edukacije sprovodi se po principu takozvanog mentorstva. Naime, kolege koje bi želele da nauče neki hirurški zahvat i imaju pacijenta kojem je takav zahvat potreban, mogu zakazati operaciju u Beograd−Centru po cenovniku ordinacije, asistirati, izvesti poneki postupak ili operisati uz asistenciju profesora Stajčića.
Pre operacije, prodiskutuje se o slučaju, pregledaju radiografije i pogleda odgovarajući video-snimak slične operacije iz video-biblioteke profesora Stajčića. Posle operacije, komentariše se zahvat.

Za kolege koje rade van Beograda, preporučuje se da se u svom mestu organizuju i pripreme više slučajeva s ciljem da u jednom danu obave praktičnu edukaciju. Pre dogovorenog termina, potrebno je poslati dokumentaciju o pacijentima za planirane operacije.

Ovo je jedan od najboljih vidova praktične edukacije. Dodatna prednost je to što se ovaj vid edukacije ne naplaćuje polazniku. Cenu operacije plaća pacijent, i to isto onoliko koliko bi i inače platio da je pacijent ordinacije Beograd−Centar.

PRIJAVITE SE ODMAH

III STUDIJSKI BORAVAK

Dvonedeljni studijski boravak namenjen je doktorima stomatologije opšte prakse, kao i specijalistima parodontologije, oralne i maksilofacijalne hirurgije. Oni će imati priliku da asistiraju prilikom hirurških zahvata, diskutuju o operisanim slučajevima, kao i da koriste stručnu literaturu iz dobro opremljene biblioteke.

Pored toga, na raspolaganju im je galerija slika i video snimaka operacija, na osnovu koje stiču uvid u različite načine rešavanja problema. Zbog specifičnog načina rada, na studijskom boravku istovremeno mogu biti do dva polaznika. Edukacija se sprovodi tokom radnih dana, dok je vikend slobodan. Po uspešnom završetku dvonedeljnog studijskog boravka, polaznici dobijaju 6 KE bodova za doktore stomatologije sa teritorije Republike Srbije.

Cena: 800 Eur

Uplata u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS

PRIJAVITE SE ODMAH

Obavestite kolege:

ZAKAŽITE PREGLED,

Pregled u Specijalističkoj ordinaciji Beograd–Centar moguće je zakazati telefonom ili putem imejla.

Svakog radnog dana, 11–19 č., na raspolaganju su vam sledeći brojevi telefona:

+381 11 3610 651 i +381 65 3610 651

Pitanje u pisanoj formi možete nam poslati na imejl-adresu:

implantdentalvideo@gmail.com