Ponedeljak - Petak 11:00 - 19:00

Subota i nedelja: Zatvoreno

+381 11 3610 651

ordbeogradcentar@gmail.com

Kraljice Natalije 35

11000 Beograd

PRATITE NAS

Operacija viličnih cista

Operacija viličnih cista ili cistektomija zahvat je iz domena oralne, odnosno maksilofacijalne hirurgije, koji podrazumeva hirurško uklanjanje cista vilica.

Operacija viličnih cista - Beograd Centar 1

Šta su ciste vilica?

Ciste vilica su patološke, okruglaste tvorevine benignog karaktera, razvijene u kosti gornje ili donje vilice. Ispunjene su polutečnim ili tečnim sadržajem i obložene epitelom. Njihova veličina varira od nekoliko milimetara do nekoliko santimetara u prečniku.
Postoji oko dvadeset vrsta i podvrsta cista vilica.

Tipovi viličnih cista

U praksi se najčešće sreću:

radikularna cista;

folikularna cista;

keratocista.

Radikularna cista

Radikularna cista je zastupljena u najvećem procentu cista vilica. Nastaje kao posledica stimulacije Malesejovih (Malassez) epitelnih ćelija u blizini korena zuba sa mrtvom pulpom.

Operacija viličnih cista - Beograd Centar 2

Folikularna cista

Folikularne ciste pripadaju razvojnim cistama vilica. Vezane su za krunu neizniklog / impaktiranog zuba, najčešće donjih umnjaka, kao i gornjih očnjaka.

Operacija viličnih cista - Beograd Centar 3

Keratocista

Keratociste su razvojne ciste vilica koje karakteriše tanak epitelni omotač iz nekoliko redova ćelija, prisustvo keratina u šupljini ciste, kao i ćerke ciste u epitelnom sloju (sateliti).

Operacija viličnih cista - Beograd Centar 4

Uzroci razvoja viličnih cista

Ne može se sa sigurnošću tvrditi koji je razlog nastanka cista. Neke ciste vilica nastaju iz odontogenog tkiva, odnosno ćelijskog ostatka tkiva iz kog se razvijaju zubi. Druge pak potiču od koštanog ili mekog tkiva koje nije povezano sa zubima. Genetski faktori i mutacije takođe mogu biti uzrok njihovog nastanka.

Simptomi – Kada je potrebna operacija viličnih cista?

S obzirom na to da pokazuju tendenciju rasta, ciste mogu vršiti pritisak na okolno tkivo i uzrokovati migraciju zuba, deformacije lica, kao i resorpciju vilične kosti.

Ciste većinom ne pokazuju nikakve simptome i obično se otkrivaju putem radiografije vilica ili zuba.

U skladu sa nastalim problemom, planira se terapijski pristup, odnosno hirurški zahvat.

Operacija viličnih cista u Specijalističkoj ordinaciji Beograd–Centar

U zavisnosti od veličine ciste i njene lokalizacije, pored kliničkog pregleda, od dijagnostičkih procedura se primenjuju:

dentalna radiografija;

ortopantomografija;

CBCT;

CT (u ređim slučajevima).

Terapija je hirurška, uz primenu lokalne ili opšte anestezije, u zavisnosti od kliničkog pregleda i analize snimaka, biopsije, kao i veličine i lokalizacije ciste.

Ciste se, nakon hirurškog uklanjanja, šalju u referentnu histopatološku laboratoriju radi potvrde kliničke dijagnoze.

Operativni postupak

Radikularne i folikularne ciste manjeg obima se operišu tehnikom enukleacije. Što se tiče radikularnih cista, uz enukleaciju se izvodi apikotomija korena zuba ili ektrakcija zuba.

Enukleacija folikularnih cista najčešće podrazumeva vađenje impaktiranog zuba. Ponekad je terapijski poduhvat kojim se stvaraju uslovi za izrastanje impaktiranog sekutića, očnjaka ili premolara koji su bili vezani uz cistu.

Keratocista manjih dimenzija se uklanja tehnikom enukleacije uz obaveznu primenu Karnojevog (Carnoy) rastvora.

Opisane ciste, veličine nekoliko santimetara i više, koje ugrožavaju vitalne zube ili čija bi operacija uslovila spontani prelom vilice, operišu se tehnikom marsupijalizacije.

Ova tehnika podrazumeva odsecanje dela cističnog zida, aspiraciju sadržaja i prišivanje cističnog epitela za sluzokožu usta. Na ovaj način, cista više ne vrši hidrostatski pritisak na okolno tkivo, koje regeneriše i smanjuje obim ciste. Ponekad do konačnog izlečenja.

U ređim slučajevima, cista smanjenog obima se odstrani tehnikom enukleacije.

ZAKAŽITE PREGLED,

Pregled u Specijalističkoj ordinaciji Beograd–Centar moguće je zakazati telefonom ili putem imejla.

Svakog radnog dana, 11–19 č., na raspolaganju su vam sledeći brojevi telefona:

+381 11 3610 651 i +381 65 3610 651

Pitanje u pisanoj formi možete nam poslati na imejl-adresu:

implantdentalvideo@gmail.com