Ponedeljak - Petak 11:00 - 19:00

Subota i nedelja: Zatvoreno

+381 11 3610 651

ordbeogradcentar@gmail.com

Kraljice Natalije 35

11000 Beograd

PRATITE NAS

Resekcija korena zuba

Resekcija korena zuba (apikotomija) hirurška je procedura kojom se istovremeno uklanja periapikalna promena (hronično zapaljenje iznad korena zuba), odstranjuje vrh korena zuba (apeks) i vrši njegova opturacija.

Resekcija korena - Beograd Centar 1

Apikalnoj hirurgiji se pristupa onda kada je potrebno ukloniti periapikalnu leziju (proces) i sačuvati zub.

Resekcija korena zuba – Indikacije za izvođenje

Trauma zuba i vilica, kao i neadekvatna oralna higijena i razvoj karijesa, mogu dovesti do prodora mikroorganizama u unutrašnjost zuba i nastanka dentogene infekcije. Infekcija, koja se javlja i kod odraslih i kod dece, najpre zahvata pulpu, da bi se potom proširila na ceo korenski kanal.

Resekcija korena - Beograd Centar 2

Ovaj problem se kod mnogih pacijenata uspešno rešava endodontskom konzervativnom terapijom. Međutim, nekada endodontski tretman nije efikasan, odnosno moguć zbog zakrivljenosti korena, začepljenja korenskih kanala ili prisustva endodontskog kočića ili nadogradnje. Tako infekcija zahvata apeks, organizam se brani stvarajući proces (periapikalnu leziju). Nelečeni proces posle dužeg vremena može prerasti u cistu.

U takvim slučajevima se, kao najsvrsishodnije rešenje, preporučuje resekcija korena zuba.

Proces na zubu – Simptomi, dijagnostika i apikotomija

Periapikalna lezija je uglavnom asimptomatska. Najčešće se otkrije slučajno, radiografisanjem zuba ili vilica.

Simptomi koji mogu ukazati na postojanje periapikalne lezije su: bol, otok regije oko zuba i prisustvo fistule.

Dijagnostikovanje se, nakon kliničkog pregleda, vrši analizom retroalveolarnih dentalnih radiograma ili ortopantomografije.

Resekcija korena - Beograd Centar 3

Terapija se obavlja hirurški, uz primenu lokalnih anestetika.

Resekcija korena zuba podrazumeva pristup korenu zuba kroz sluzokožu usta i alveolarnu kost. Tom prilikom se vrši odstranjivanje procesa zajedno sa patološkim sadržajem, kao i uklanjanje inficiranog apeksa. Posle resekcije, koštani defekt spontano zarasta.

Apikotomija obuhvata i punjenje korenskog kanala (ortogradno ili retrogradno).

Ortogradno zatvaranje je identično endodontskom tretmanu zuba. Kanal korena, pristupom kroz krunicu zuba, očisti se i napuni gutaperkom i pastom. Retrogradno zatvaranje se izvodi po skraćenju vrha korena, pravljenjem preparacije u kanalu i plasiranjem pogodnog materijala (slično mini-plombiranju zuba).

Resekcijom korena zuba se nastoji izbeći ne samo gubitak pojedinačnog zuba, nego i ozbiljne komplikacije koje mogu zahvatiti celu vilicu.

Specijalistička ordinacija Beograd–Centar je poznata po iskustvu u apikotomiji na kutnjacima (molarima) sa procesom, i to onih koji imaju krunicu, nadogradnju ili su neuspešno endodontski lečeni.

ZAKAŽITE PREGLED,

Pregled u Specijalističkoj ordinaciji Beograd–Centar moguće je zakazati telefonom ili putem imejla.

Svakog radnog dana, 11–19 č., na raspolaganju su vam sledeći brojevi telefona:

+381 11 3610 651 i +381 65 3610 651

Pitanje u pisanoj formi možete nam poslati na imejl-adresu:

implantdentalvideo@gmail.com