Ponedeljak - Petak 11:00 - 19:00

Subota i nedelja: Zatvoreno

+381 11 3610 651

ordbeogradcentar@gmail.com

Kraljice Natalije 35

11000 Beograd

Follow Us

Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI SPECIJALISTIČKE ORDINACIJE ZA MAKSILOFACIJALNU HIRURGIJU BEOGRAD–CENTAR

Prilikom prve posete, a zatim povremeno, na kontrolnim pregledima, izrađivaćemo fotografije usne šupljine, zuba, delova lica ili celog lica iz više projekcija i perspektiva, u zavisnosti od anatomske regije na koju se žalite ili gde pretpostavljate da postoji problem.

Fotografije su sastavni deo kliničkog pregleda, operativnog protokola i kontrolnih pregleda, a služe za precizniju dijagnostiku, kontrolu kvaliteta terapije, odnosno kao sudsko-medicinski dokument vezan za celokupni tok lečenja i njegove rezultate.

Vaše fotografije, kao i celokupna medicinska dokumentacija, čuvaju se u prostorijama Specijalističke ordinacije Beograd–Centar i dostupni su isključivo osnivaču i zaposlenim zdravstvenim radnicima.

Vaše fotografije su zaštićene:

  1. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (Stav 2, član 73, koji garantuje tajnost podataka iz medicinske dokumentacije pacijenata).
  2. Zakonom o zaštiti prava pacijenata (član 14, član 20).
  3. Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (član 16).

Svojim potpisom na kraju Upitnika, dajete saglasnost na fotografisanje kao integralni deo dijagnostičkog i terapijskog postupka.

error: Content is protected !!