Ponedeljak - Petak 11:00 - 19:00

Subota i nedelja: Zatvoreno

+381 11 3610 651

ordbeogradcentar@gmail.com

Kraljice Natalije 35

11000 Beograd

PRATITE NAS

Beograd Centar  >  Najznačajniji   >  Zašto je važna edukacija iz oralne hirurgije i implantologije?
Oralna hirurgija i implantologija edukacija beograd centar1a

Zašto je važna edukacija iz oralne hirurgije i implantologije?

Oralna hirurgija i implantologija − edukacija iz ovih oblasti ključna je za lekare koji žele biti u toku sa najsavremenijim metodama lečenja bolesti zuba, desni i vilica.

Budući da se relativno često otkrivaju nove mogućnosti i načini rešavanja problema, edukacija se javlja kao nužnost, a ne kao stvar izbora.

Jedna od tekovina modernog doba je i ta da se, putem savremene tehnologije, ima uvid u to kako kolege rešavaju određeni problem. Do pre nekoliko decenija bilo je nezamislivo imati pristup bazi slika i snimaka koji se tiču najuže oblasti rada. Danas su stvari u potpunosti drugačije.

Višedecenijsko iskustvo starijih kolega može se uspešno primeniti, a uz savete iz prve ruke moguće je pronaći najbolje rešenje za svaki individualni slučaj.

Specijalistički kursevi iz stomatologije namenjeni su onima koji žele da se upute u to na koji načn da prevaziđu izazove i poteškoće u jednoj veoma kompleksnoj oblasti, kao što je oralna hirurgija sa implantologijom.

Oralna hirurgija i implantologija − edukacija

Edukacija iz oralne hirurgije i implantologije sprovodi se na više načina. Postoje praktični kursevi, usavršavanje tokom studijskog boravka i kroz mentorstvo, a tome se priključuje i edukacija putem Interneta.

1. Kursevi − inovacije znanja 

Ovi kursevi osmišljeni su tako da pokriju određenu, precizno definisanu oblast.

  1. Dentoalveolarna hirurgija u opštoj stomatološkoj praksi;
  2. Primena veštačke kosti i membrane u stomatologiji;
  3. Osnovi oralne implantologije za tim: hirurg − protetičar;
  4. Savremeni koncept apikotomije korena zuba;
  5. Sinus-lift u implantologiji;
  6. Augmentacija alveolarnog grebena u preimplantološkoj pripremi;
  7. Ugradnja implanata i izrada kruna u estetskoj zoni;
  8. Koncept Nobelactive implanata sa imedijatnim opterećenjem;
  9. Postupci zbrinjavanja preimplantnog mekog tkiva i perimplantita.

Prednost ovih kurseva ogleda se u tome što se, tokom samo jednog ili dva dana trajanja obuke, dobija niz smernica i preporuka predavača, uz predložene protokole.

2. Praktični kurs iz oralne implantologije

Ovaj kurs obuhvata trodnevnu edukaciju namenjenu manjem broju polaznika (šest−osam).

Predavanja su upotpunjena prikazivanjem slajdova i filmova, a poseban naglasak stavljen je na diskusiju o obrađenoj tematici. Važan segment ove edukacije čine komentari i pitanja učesnika.

oralna hirurgija i implantologija edukacija beograd centar edukacija

Cilj je da se određena oblast savlada u potpunosti, a kurs se zaokružuje praktičnim radom na modelima vilice, sa ugradnjom implanata, implementacijom veštačke kosti i membrana.

Kurseve je moguće organizovati i u prebivalištu polaznika, u slučaju da sami okupe potreban broj učesnika i obezbede prostor za održavanje kursa.

3. Mentorstvo

Poseban vid edukacije sprovodi se po principu takozvanog mentorstva. Naime, kolege koje bi želele da nauče neki hirurški zahvat i imaju pacijenta kojem je takav zahvat potreban, mogu zakazati operaciju u Beograd−Centru po cenovniku ordinacije, asistirati, izvesti po neki postupak ili operisati uz asistenciju prof. Stajčića.

 

oralna hirurgija i implantologija edukacija beograd centar 4a

Pre operacije, prodiskutuje se o slučaju i pogleda se odgovarajući video-snimak. Posle operacije, komentariše se zahvat. Ovo je jedan od najboljih vidova praktične edukacije. Dodatna prednost je to što se ovaj vid edukacije ne naplaćuje polazniku. Cenu operacije plaća pacijent, i to isto onoliko koliko bi i inače platio da je pacijent ordinacije Beograd−Centar.

4. Studijski boravak

Dvonedeljni studijski boravak namenjen je doktorima stomatologije opšte prakse,  kao i specijalistima parodontologije, oralne i maksilofacijalne hirurgije. Oni će imati priliku da asistiraju prilikom hirurških zahvata, diskutuju o operisanim slučajevima, kao i da koriste stručnu literaturu iz dobro opremljene biblioteke.

Pored toga, na raspolaganju im je galerija slika i video snimaka operacija, na osnovu koje stiču uvid u različite načine rešavanja problema.

Zbog specifičnog načina rada, na studijskom boravku istovremeno mogu biti do dva polaznika. Predavanja se izvode tokom radnih dana, dok je vikend slobodan.

Po uspešnom završetku dvonedeljnog studijskog boravka, polaznici dobijaju 6 KE bodova za doktore stomatologije sa teritorije Republike Srbije.

5. Oralna hirurgija i implantologija − edukacija putem Interneta

Kada su u pitanju oralna hirurgija i implantologija, edukacija obuhvata i proširivanje znanja putem Interneta.

Na sajtu www.complicationsinimplantdentistry.com, kao i na Jutjub kanalu Dental Implant Complications, dostupni subrojni filmovi iz oblasti implantologije, oralne i maksilofacijalne hirurgije. Određeni broj snimaka praćen je preoperativnim i postoperativnim fotografijama operisanih pacijenata.

Oralna hirurgija i implantologija − Edukacija u Beograd-Centru

Beograd−Centarje specijalistička ordinacija za maksilofacijalnu hirurgiju. Preko 30 godina iskustva u oralnoj hirurgiji, maksilofacijalnoj hirurgiji, implantologiji i estetskoj hirurgiji lica čine nas pouzdanim partnerom u edukaciji i rešavanju najrazličitijih problema iz pomenutih medicinskih oblasti.

Mi smo prava adresa za podučavanje i usavršavanje stručnjaka iz oblasti oralne hirurgije i implantologije.

Prof. dr Zoran Stajčić je specijalista maksilofacijalne i oralne hirurgije, doktor stomatoloških nauka, profesor maksilofacijalne hirurgije i oralne implantologije.

 

oralna hirurgija i implantologija edukacija beograd centar

Uživajući naučni i hirurški renome u Srbiji i svetu, svoje znanje i iskustvo uspešno prenosi putem autorskih edukativnih programa. Brojni polaznici kurseva dr Stajčića zadovoljni su prevashodno zbog dragocenog proširivanja znanja pod njegovim mentorstvom, ali i zbog prijateljskog i nadasve srdačnog prijema.

Dr Marko Rodić je specijalista oralne hirurgije. Uz profesora Zorana Stajčića, polaznicima kurseva i lekarima na studijskom boravku on omogućava da svoje znanje prošire autentičnim, inovativnim pristupom.

No Comments

Leave a Reply