Ponedeljak - Petak 11:00 - 19:00

Subota i nedelja: Zatvoreno

+381 11 3610 651

ordbeogradcentar@gmail.com

Kraljice Natalije 35

11000 Beograd

PRATITE NAS

Oralna hirurgija − Dentogene infekcije

oralna hirurgija dentogene infekcije beograd centar 1

Oralna hirurgija − Dentogene infekcije

Oralna hirurgija − dentogene infekcije prepoznaje kao ozbiljan problem i tretira ih kroz nekoliko vrsta terapija.

Kao posebna grana stomatologije, oralna hirurgija obuhvata hirurško lečenje i zbrinjavanje tvrdih i mekih tkiva usne duplje. U domen ove hirurške grane spada tretman dentogenih infekcija.

Takođe, njen predmet čini i vađenje impaktiranih zuba, resekcija korena zuba i operacija viličnih cista. Replantacija i transplatacija zuba, hirurgija maksilarnog sinusa, recesija gingive i ortodontska hirurgija isto ulaze u oblast oralne hirurgije.

Oralna hirurgija − Dentogene infekcije i uzroci njihovog nastanka

Uzrok nastanka upale ili apscesa najčešće je zubni karijes ili kakva dentalna trauma. Upala može nastati i kao rezultat prodora bakterija kroz parodontalni  džep do vilične kosti. Kao njeni prvi simptomi, javljaju se bol, otok i povećanje limfnih čvorova, odnosno crvenilo i povišena telesna temperatura.

Usled poremaćaja balansa između imunološkog sistema pacijenta i stepena virulencije bakterija, najčešće dolazi do kontaminacije. Ako se ne reaguje na vreme, ona se dalje može razviti u infekciju.

Anaerobne bakterije i oralne streptokoke, kao glavni uzročnici dentogenih infekcija, prodiru u perikoronarni prostor (regiju oko krune zuba). One zadiru i u periapikalni (predeo oko vrha korena zuba) i u parodontalni prostor (oblast između desni i korena zuba).

oralna hirurgija dentogene infekcije beograd centar 2

Dakle, dentogene infekcije nastaju kao posledica oboljenja zuba i parodontalnog tkiva, odnosno perikoronitisa (zapaljenje gingive oko poluimpaktiranog zuba). Javljaju se u obliku sledećih kliničkih zapaljenja: edema, infiltrata, apscesa, flegmone i fistule. U odnosu na tok zapaljenja, dele se na akutne, hronične i recidivirajuće.

Dentogene infekcije se uglavnom razvijaju ako se oboljenja zuba i parodontalnog tkiva zanemaruju i neadekvatno leče.

Dijagnostičkim pregledom, utvrđuje se vrsta i obim dentogene infekcije, a zatim se određuje adekvatan pristup u njenom lečenju.

Faze u razvoju dentogenih infekcija

U razvoju dentogenih upala razlikuje se nekoliko faza:

  1. intraosealna;
  2. subperiostalna;
  3. submukozna.

Tokom prve faze, infekcija je lokalizovana u koštanom tkivu. Subperiostalna faza ukazuje na to da je infekcija ispod periosta, odnosno pokosnice (vezivnog omotača kosti). Submukozna faza pokazuje da se gnojna kolekcija nalazi ispod sluzokože.

oralna hirurgija dentogene infekcije beograd centar 3

Prodiranjem mikroorganizama u periapikalnu oblast, nastaje periapikalni proces, koji dalje može prodreti u kost i prerasti u intraosealni. Netretiranjem ovog upalnog procesa ili neodgovaranjem pacijenta na terapiju, on se širi na područje ispod kosti (subperiostalno). Za pacijenta, subperiostalni apsces predstavlja najbolniju fazu.

S obzirom na to da pokosnicu ne karakteriše velika debljina, upala ga probija i širi se na meka tkiva. Tu se dalje razvija u celulitis (akutnu bakterijsku infekciju kože i potkožnog tkiva) ili flegmonu (difuzno gnojno zapaljenje). Ukoliko dođe do probijanja sluznice, javljaju se intraoralne fistule. Ako upalni proces probije kožu, pojavljuju se ekstraoralne fistule, kroz koje se prazni gnojni sadržaj.

Pročitajte još i: Tumori kože lica

Oralna hirurgija − Dentogene infekcije: uzroci, simptomi i terapija

Uzroci razvoja dentogenih infekcija

Klinički znaci koji upućuju na zapaljenski proces mogu biti opšti i lokalni. Na njihov razvoj i širenje utiče opšte zdravstveno stanje pacijenta, kao i vrsta, broj i stepen patogenosti mikroorganizama, odnosno anatomski faktori u inficiranoj regiji.

Potencijalne komplikacije

Ukoliko se ne leče, dentogene infekcije mogu dovesti do ozbiljnih komplikacija. Neke od njih su zatvaranje disajnih puteva, sepsa, tromboza kavernoznog sinusa ili bakterijski meningitis. Apsces mozga, osteomijelitis (upala koštanog tkiva), pa čak i smrtni ishod mogu biti posledice dentogenih infekcija.

Oralna hirurgija – Dentogene infekcije: vrste terapije

Infekcije zuba imaju rapidan progresivni tok, te vrlo brzo prelaze iz blagog zapaljenja u akutni poremećaj lokalnih tkiva. Zbog toga je od izuzetne važnosti njihovo rano dijagnostikovanje i hitno zbrinjavanje putem konzervativne, odnosno hirurške terapije. Ovi terapijski metodi mogu se kombinovati sa antibiotskom terapijom (najčešće na bazi penicilina).

1. Konzervativna terapija

Konzervativna terapija se obično primenjuje u početnoj fazi infekcije, kada je najdelotvornija. Ovom vrstom terapije se utiče na formiranje apscesa.

2. Hirurška terapija

Hirurška terapija dentogenih infekcija je najefikasniji metod kojim se postiže brzo i potpuno izlečenje. Ona obuhvata vađenje zuba uzročnika i inciziju apscesa sa intraoralnim i ekstraoralnim pristupom.

Pogledajte video-snimak: Apikotomija – Resekcija korena zuba sa retrogradnim zatvaranjem

3. Kauzalna terapija

Kod dentogenih infekcija, najčešće je moguće sprovesti i kauzalnu terapiju, koja podrazumeva sanaciju uzroka infekcije.

U skladu sa potrebama, ove metode se mogu međusobno dopunjavati. Nakon odgovarajućeg tretmana, pažnju treba usmeriti na prevenciju komplikacija i posledica dentogenih infekcija.

Kada je neophodno javiti se stomatologu?

Intenzivan ili probadajuć bol, otok, preosetljivost gingive i gnojni iscedak mogu ukazivati na postojanje dentogene infekcije. Povećanje limfnih čvorova i povišena telesna temperatura takođe mogu biti pokazatelj infekcije.

oralna hirurgija dentogene infekcije beograd centar 4

Ukoliko primetite bilo koji od ovih simptoma, zatražite hitnu stomatološku pomoć i odmah zakažite pregled. Specijalisti stomatologije i oralne hirurgije, na čelu sa prof. dr Zoranom Stajčićem, odrediće adekvatnu terapiju i odstraniti dentogenu upalu.

Poverite svoje dentalno zdravlje iskusnom timu renomiranih oralnih hirurga iz Specijalističke ordinacije Beograd−Centar.

Podelite:

OSTAVITE KOMENTAR

ZAKAŽITE PREGLED,

Pregled u Specijalističkoj ordinaciji Beograd–Centar moguće je zakazati telefonom ili putem imejla.

Svakog radnog dana, 11–19 č., na raspolaganju su vam sledeći brojevi telefona:

+381 11 3610 651 i +381 65 3610 651

Pitanje u pisanoj formi možete nam poslati na imejl-adresu:

implantdentalvideo@gmail.com