Ponedeljak - Petak 11:00 - 19:00

Subota i nedelja: Zatvoreno

+381 11 3610 651

ordbeogradcentar@gmail.com

Kraljice Natalije 35

11000 Beograd

PRATITE NAS

Hirurgija rascepa

Jednu od najčešćih urođenih mana glave i vrata predstavlja rascep usne, nepca ili kombinacija ova dva rascepa. Rascep može da zahvati pod nozdrve i usnu na jednoj ili obe strane, da se proteže kroz alveolarni luk, tvrdo nepce i celo meko nepce. U zavisnosti od zahvaćenih struktura, govori se o potpunim i nepotpunim rascepima. Česta prateća deformacija kod pacijenata sa rascepom jeste poremećaj mekih tkiva i hrskavica nosnih krila, odnosno kupole nosa. Odojčad sa rascepom ima probleme sa ishranom jer je dojenje onemogućeno.

PREOPERATIVNO: Problem sa ishranom čini ovu operaciju hitnom. Najčešće je potrebno nekoliko zahvata do postizanja zadovoljavajućih rezultata. Što se tiče starosti, optimalno vreme za zatvaranje rascepa usne je od 3 do 6 meseci života, a rascepa nepca oko 18 meseci, odnosno pre nego što dete progovori. Ovom problemu je potrebno prići multidisciplinarno, pa je u timu lekara neophodno i prisustvo stomatologa-ortodonta koji će nastaviti lečenje pacijenta posle hirurške intervencije. Preoperativna priprema obuhvata pedijatrijski pregled, laboratorijske analize i kontrolu brisa iz nosa i usta.

OPERACIJA: Traje oko dva sata i izvodi se u opštoj endotrahealnoj anesteziji. Pri zatvaranju usne, osveže se ivice rascepa i mobiliše okolno tkivo. Vrši se rekonstrukcija poda nozdrve, a potom oblikovanje usne. Kod obostranog rascepa, prvo se operiše jedna strana, a posle tri meseca i druga. Operativno zatvaranje nepca obezbeđuje normalan govor. Nakon osvežavanja ivica rascepa, formiraju se slojevi kojima se usna duplja odvaja od nosne. Meko nepce se pomera unazad prema ždrelu, a konci se spontano resorbuju. Deformiteti nosa i lica se koriguju posle kompletnog završetka rasta kostiju i hrskavica.

POSTOPERATIVNO: Zadržavanje na klinici je jedan dan. Vrlo je važno da dete prvih dana uzima dosta tečnosti, a kasnije kašastu hranu. Konci sa usne se skidaju sedmog dana. Ukoliko postoje smetnje u govoru, potrebno je sprovođenje logopedskog tretmana u predškolskom uzrastu. Razvoj zuba treba biti kontrolisan od strane ortodonta.

Hirurgija rascepaHirurgija rascepa 1Hirurgija rascepa 2Hirurgija rascepa 3Hirurgija rascepa 4Hirurgija rascepa 5Hirurgija rascepa beograd centarHirurgija rascepa beograd centarHirurgija rascepa 8Hirurgija rascepa 9Hirurgija rascepa 10Hirurgija rascepa 11Hirurgija rascepa 12Hirurgija rascepa 13Hirurgija rascepa 14Hirurgija rascepa 15Hirurgija rascepa 16