Ponedeljak - Petak 11:00 - 19:00

Subota i nedelja: Zatvoreno

+381 11 3610 651

ordbeogradcentar@gmail.com

Kraljice Natalije 35

11000 Beograd

PRATITE NAS

Apikotomija (resekcija korena zuba) i oralna hirurgija

apikotomija beograd centar 2

Apikotomija (resekcija korena zuba) i oralna hirurgija

Apikotomija je oralnohirurška intervencija na korenu zuba, koja uključuje uklanjanje apeksa (vrha korena zuba) i okolnog (periradikularnog) tkiva patološki izmenjenog. Apikalnoj hirurgiji se pristupa onda kada je potrebno ukloniti periapikalnu leziju (proces) i sačuvati zub.

U kojim slučajevima je apikotomija neophodna?

Trauma zuba i vilica, kao i neadekvatna oralna higijena i razvoj karijesa, mogu dovesti do prodora mikroorganizama u unutrašnjost zuba i nastanka dentogene infekcije. Infekcija, koja se javlja i kod odraslih i kod dece, najpre zahvata pulpu, da bi se potom proširila na ceo korenski kanal.

Ovaj problem se kod mnogih pacijenata uspešno rešava endodontskom konzervativnom terapijom. U slučajevima kada endodontski konzervativni metod nije dovoljno efikasan, kao najsvrsishodnije rešenje se preporučuje apikotomija.

Pročitajte još i: Oralna hirurgija – Dentogene infekcije >>

apikotomija beograd centar 1

Međutim, nekada endodontski tretman nije moguć zbog zakrivljenosti korena, začepljenja korenskih kanala ili prisustva endodontskog kočinja ili nadogradnje. Tako infekcija zahvata apeks, organizam se brani stvarajući proces (periapikalna lezija). Nelečeni proces posle dužeg vremena može prerasti u cistu.

Apikotomija podrazumeva pristup korenu zuba kroz sluzokožu usta. Tom prilikom se vrši odstranjivanje procesa zajedno sa patološkim sadržajem, kao i uklanjanje inficiranog apeksa. Posle ovog zahvata, koštani defekt spontano zarasta.

Na taj način, nastoji se izbeći ne samo gubitak pojedinačnog zuba, nego i ozbiljne komplikacije koje mogu zahvatiti celu vilicu.

Apikotomija – Ortogradno ili retrogradno zatvaranje kanala korena zuba

Apikotomija, osim uklanjanja procesa i apeksa, obuhvata i punjenje korenskog kanala (ortogradno ili retrogradno). Ortogradno zatvaranje je identično endodontskom tretmanu zuba. Kanal korena, pristupom kroz krunicu zuba, očisti se i napuni gutaperkom i pastom. Retrogradno zatvaranje se izvodi po skraćenju vrha korena, pravljenjem preparacije u kanalu i plasiranjem pogodnog materijala (slično mini-plombiranju zuba).

Da li se treba bojati apikotomije?

Za pacijenta je važno da zna da oralni hirurg apikotomiju izvodi kako bi sanirao hroničnu infekciju korena zuba i okolnog tkiva, predupredio dalje komplikacije i sačuvao zub. Dakle, ako se kao jedina alternativa apikotomiji postavlja vađenje zuba, onda treba odagnati eventualni strah od operacije i ozbiljno razmisliti o ovoj proceduri.

Mnogi pacijenti se boje hirurških intervencija i često se opredeljuju za ekstrakciju zuba kao brže i naizgled lakše rešenje problema procesa. Takođe, mnogi od njih i ne znaju da se ovaj problem u većini slučajeva uspešno rešava apikotomijom.

Stomatolog bi pacijentu svakako trebalo da predoči apikotomiju kao moguću soluciju i uputi ga oralnom hirurgu. Jer, najvažnije od svega je sačuvati zub ako je to moguće.

Specijalistička ordinacija Beograd–Centar je poznata po iskustvu u apikotomiji na kutnjacima (molarima) sa procesom, i to onih koji imaju krunicu, nadogradnju ili su neuspešno endodontski lečeni.

Ukoliko se posle specijalističkog pregleda zaključi da je ekstrakcija zuba ipak neminovna, pacijentu utehu može pružiti činjenica da će dentalni implant uspešno nadomestiti izgubljeni zub.

Pročitajte još i: Implantologija – Efikasno rešenje za problem bezubosti >>
apikotomija beograd centar 3

Resekcija korena zuba sa retrogradnim zatvaranjem u Specijalističkoj ordinaciji Beograd–Centar

Na priloženom video-snimku možete pogledati na koji način se u Specijalističkoj ordinaciji Beograd–Centar  vrši resekcija korena zuba sa retrogradnim zatvaranjem.

Pogledajte video-snimak: Apikotomija >> (UPOZORENJE: Hirurški sadržaj!)

Priprema za apikotomiju i period oporavka

Na konsultacijama u Specijalističkoj ordinaciji Beograd–Centar, pacijent će saznati kako da se na najbolji način pripremi za ovu intervenciju.

Pregledom rendgenskog snimka zuba i vilične kosti, prof. dr Zoran Stajčić će predočiti koje preoperativne postupke pacijent treba da preduzme. U slučaju upale, ordiniraju se antibiotici kako bi se ona smanjila pre operacije.

Kao i posle drugih oralnohirurških zahvata, tako su i nakon apikotomije umeren bol i nelagoda uobičajene senzacije. Srećom, one ne traju dugo i većina pacijenata je za dan–dva spremna da se vrati svojim dnevnim aktivnostima.

Po potrebi, pacijent može uzimati analgetike za ublažavanje bola. Ako su mu zbog sprečavanja ekspanzije upale prepisani antibiotici, nastaviće da ih uzima u predviđenom periodu.

Znaci i simptomi infekcije zuba – Kada treba potražiti pomoć oralnog hirurga?

Oralnom hirurgu bi se trebalo obratiti ako osećate bilo koji od ovih simptoma:

 1. bol;
 2. otok;
 3. pritisak / neprijatnost pri zagrižaju;
 4. fistula na gingivi;
 5. gnojni iscedak iz fistule;
 6. neprijatan ukus / miris u ustima.

Bilo koji od ovih znakova i simptoma može ukazivati na postojanje infekcije bez obzira na to da li ste već imali endodontsko lečenje korena zuba. Ukoliko primećujete bilo koju od ovih promena, zakažite pregled, a mi ćemo učiniti sve ne bismo li vam spasli zub.

Oralna hirurgija u Specijalističkoj ordinaciji Beograd–Centar

Oralna hirurgija je stomatološka specijalistička disciplina u koju spadaju procedure što ih više od trideset godina s uspehom izvode oralni i maksilofacijalni hirurzi ordinacije Beograd–Centar. To su:

 1. vađenje zuba;
 2. hirurško vađenje zalomljenih i impaktiranih zuba;
 3. hirurško oslobađanje impaktiranih zuba u ortodontske svrhe;
 4. replantacija zuba;
 5. transplantacija zuba;
 6. apikotomija (resekcija korena zuba);
 7. operacija viličnih cista;
 8. operacija maksilarnih sinusa;
 9. pretprotetska hirurgija;
 10. lečenje hroničnog bola lica i vilica.

U našoj ordinaciji, većina ovih intervencija se obavlja u lokalnoj anesteziji, izuzev kod dece i pacijenata koji ne mogu kontrolisati strah. Kod njih je primenjiva analgosedacija, prilikom koje su bilo kakva bojazan i nelagodnost potpuno isključene.

Domen oralne hirurgije se preklapa sa domenima maksilofacijalne i parodontalne hirurgije, iz čijih oblasti takođe vršimo intervencije.

U pogledu timskoga rada, najčešća saradnja je između oralnog hirurga i protetičara, kroz pretprotetsku hirurgiju, kao i oralnog hirurga i ortodonta, kroz ortodontsku hirurgiju.

apikotomija beograd centar 4

Dr Marko Rodić, specijalista oralne hirurgije

Specijalistička ordinacija Beograd–Centar  je mesto na kom, u mnogim slučajevima, pozitivan ishod imaju i najkomplikovanija oboljenja i deformacije zuba, vilica, poglavine i lica. Nama se veoma često obraćaju upravo pacijenti koji nigde drugde nisu mogli pronaći pomoć.

Ukoliko imate bilo koji stomatološki, maksilofacijalni ili estetski problem, naizgled nerešiv, nemojte oklevati i suviše čekati. Možete nas pozvati  svakog radnog dana, 11–19 č., i zakazaćemo vam prvi slobodan termin konsultacija.

Pročitajte još i: Maksilofacijalni hirurg i zbrinjavanje deformacija lica i vilica >>

OSTAVITE ODGOVOR

ZAKAŽITE PREGLED,

Pregled u Specijalističkoj ordinaciji Beograd–Centar moguće je zakazati telefonom ili putem imejla.

Svakog radnog dana, 11–19 č., na raspolaganju su vam sledeći brojevi telefona:

+381 11 3610 651 i +381 65 3610 651

Pitanje u pisanoj formi možete nam poslati na imejl-adresu:

ordbeogradcentar@gmail.com