Dr Zoran Stajčić


   Specijalista maksilofacijalne i oralne hirurgije, doktor stomatoloških nauka, profesor maksilofacijalne hirurgije i oralne implantologije Univerzitetsku karijeru, od asistenta pripravnika do profesora, ostvario na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Bio je profesor maksilofacijalne hirurgije na Stomatološkom fakultetu u Bristolu, Vel. Britanija. Radio kao Oberarzt - maksilofacijlni hirurg u opštoj bolnici u Welsu, Austrija.
   Stručno se usavršavao na poznatim klinikama širom sveta. Bio je stipendista Alexander von Humbt fondacije. Eksperimentalna i klinička istraživanja za doktorsku disertaciju obavio u Frajburgu, Nemačka i Oxfordu, Vel. Britanija. Objavio pet udžbenika i preko 200 predavanja na stručnim i naučnim skupovima širom sveta kao i više desetina kurseva iz oralne implantologije i dentoalveolarne hirurgije. Dr Zoran Stajčić specijalista maksilofacijalne hirurgije i oralne hirurgije, vlasnik i osnivač Specijalističke ordinacije Beograd - centar, profesor maksilofacijalne hirurgije.


Lične informacije:

Rođen 21. aprila 1954. godine u Beogradu
oženjen: supruga Ljiljana, doktor stomatologije, specijalista oralne hirurgije.
deca: Nevena (1980) i Mina (1993)

Obrazovanje:

  • Osnovna škola, Beograd  1961-1969
  • Gimnazija, Beograd  1969-1973
  • Stomatološki fakultet, Beograd  1973-1979
  • Staž, Stomatološki fakultet, Beograd  1979-1980
  • Postdiplomske studije, Stomatološki fakultet, Beograd, Klinika za oralnu hirurgiju  1979-1982
  • Magistarska teza  1983
  • Specijalizacija oralne hirurgije  1984-1987
  • Specijalizacija maksilofacijalne hirurgije  1989-1991
  • Doktorska disertacija  1990