Oralna hirurgija

Oralna hirurgija se bavi hirurškim lečenjem i zbrinjavanjem tvrdih i mekih tkiva usne duplje. Ispod je lista zahvata koje pruzamo:

 • VAĐENJE IMPAKTIRANIH ZUBA
 • RESEKCIJA KORENA ZUBA
 • OPERACIJA VILIČNIH CISTA
 • REPLANTACIJA I TRANSPLANTACIJA ZUBA
 • REPLANTACIJA I TRANSPLANTACIJA ZUBA


 • HIRURGIJA MAKSILARNOG SINUSA
 • RECESIJA GINGIVE
 • RECESIJA GINGIVE


 • ORTODONTSKA HIRURGIJA
 • ORTODONTSKA HIRURGIJA


  Oralna hirurgija galerija