Dobrodošli u Beograd Centar

Atraktivna lokacija, prijatna atmosfera.

Zadovoljni pacijenti

Reči hvale.

Od zubnog implanta do zatezanja lica

Širok domen hirurških zahvata i rekonstruktivnih stomatoloških intervencija...

Press/TV

Beograd-centar u medijima.

Prof.dr Zoran Stajčić

Univerzitetsku karijeru, od asistenta pripravnika do profesora, ostvario na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Bio je profesor maksilofacijalne hirurgije na Stomatološkom fakultetu u Bristolu, Vel. Britanija. Radio kao Oberarzt - maksilofacijlni hirurg u opštoj bolnici u Welsu, Austrija. Stručno se usavršavao na poznatim klinikama širom sveta. Bio je stipendista Alexander von Humboldt fondacije. Eksperimentalna i klinička istraživanja za doktorsku disertaciju obavio u Frajburgu, Nemačka i Oxfordu, Vel. Britanija. Objavio pet udžbenika i preko 60 radova u časopisima. Održao preko 200 predavanja na stručnim i naučnim skupovima širom sveta kao i više desetina kurseva iz oralne implantologije i dentoalveolarne hirurgije.