Hirurgija rascepa

Jednu od najčešcih urodenih mana glave i vrata predstavlja rascep usne,nepca ili kombinaciju ova dva rascepa. Može da zahvati pod nozdrve i usnu na jednoj ili obe strane, da se proteže kroz alveolarni luk, tvrdo nepce i celo meko nepce. U zavisnosti od zahvaćenih struktura govorimo o potpunim i nepotpunim rascepima.Česta prateća deformacija kod ovih pacijenata je poremećaj mekih tkiva i hrskavica nosnih krila i kupole nosa .Odojčad sa rascepom ima probleme sa ishranom jer je dojenje nemoguće.
PREOPERATIVNO: Problem sa ishranom čini ovu operaciju hitnom.Najčešće je potrebno nekoliko zahvata do postizanja zadovoljavajućih rezultata. Što se tiče starosti, optimalno vreme za zatvaranje rascepa usne je od 3 do 6 meseci života a rascepa nepca oko 18 meseci, pre nego što dete progovori. Ovom problemu je potrebno prići multidisciplinarno pa je u timu lekara neophodno i prisustvo stomatologa-ortodonta koji ce nastaviti lecenje pacijenta posle hirurške intervencije. Preoperativna priprema obuhvata pedijatrijski pregled, laboratorijske analize i kontrolu brisa iz nosa i usta.
OPERACIJA: Traje oko dva sata i izvodi se u opštoj endotrahealnoj anesteziji. Pri zatvaranju usne osveže se ivice rascepa i mobiliše okolno tkivo. Radi se rekonstrukcija poda nozdrve a potom oblikovanje usne. Kod obostranog rascepa prvo se radi jedna strana a posle tri meseca i druga. Operativno zatvaranje nepca obezbeđuje normalan govor. Nakon osvežavanja ivica rascepa, formiraju se slojevi kojima se usna duplja odvaja od nosne. Meko nepce se pomera unazad prema ždrelu a konci se spontano resorbuju. Deformiteti nosa i lica se rade posle kompletnog završetka rasta kostiju i hrskavica.
POSTOPERATIVNO: Zadržavanje na klinici je jedan dan. Vrlo je važno da dete prvih dana uzima dosta tečnosti a kasnije kašastu hranu. Konci sa usne se skidaju sedmog dana. Ukoliko postoje smetnje u govoru potrebno je sprovođenje logopedskog tretmana u predškolskom uzrastu. Razvoj zuba treba biti kontrolisan od strane ortodonta.

Hirurgija rascepa galerija