Estetska hirurgija lica


ZATEZANJE KOŽE LICA-FACE LIFT

To je intervencija kojoj se pristupa kada pacijentu smeta i želi da koriguje opuštenu kožu lica a pritom da joj vrati mladalački izgled.U koži se sa godinama smanjuje broj elastičnih vlakana koja ne mogu biti nadoknađena pa se ovom operacijom postiže efekat podizanjem i zatezanjem ne samo kože već i potkožnih tkiva koja postepeno išcezavaju.

PREOPERATIVNO: Priprema zahteva proveru opšteg zdravstvenog stanja i laboratorijske analize.Nije retko da se sa ovom intervencijom kombinuju i druge tehnike radi uspostavljanja skladnih odnosa lica (zatezanje čela i podizanje obrva,korekcija očnih kapaka).

OPERACIJA: Izvodi se u lokalnoj anesteziji i intravenskoj sedaciji,ili u opštoj anesteziji.Traje od dva do tri sata. Klasična operativna tehnika podrazumeva rez kroz kožu iznad slepoočne regije,koji se spušta naniže ispod ušne školjke,a zatim iza resice i ispod uveta,gde se završava u potiljacnoj regiji. Tanak sloj kože se odiže ka licu i vratu,a zatim se zateže mišicno-vezivni sloj (SMAS).Odignuta koža se povlaci ukoso naviše i višak odstranjuje a zatim se rez ušiva.U zavisnosti od izraženosti problema primenjuju se i manje obimne tehnike sa kracim rezovima.

POSTOPERATIVNO: Zadržavanje na klinici je jedan dan.Otok može biti blago do umereno izražen prvih nekoliko dana uz pojavu krvnih podliva.Konci se skidaju posle sedam dana.Povlacenje otoka i podliva traje do dve nedelje.Smanjena osetljivost kože lica ima prolazni karakter.Treba izbegavati dugotrajnije izlaganje lica suncu do šest nedelja.Definitivni rezultati intervencije vidljivi su posle šest meseci. Povratak na posao zavisi od obima intervencije,toka oporavka i profesije ali se ne preporucuje intenzivnija aktivnost u periodu od mesec dana.

ZATEZANJE KOŽE LICA-FACE LIFT


KOREKCIJA NOSA

Efekat ove intervencije ogleda se u smanjenju izraženog grebena nosa,promene veličine nosa, oblika vrha nosa,širine nozdrva,ugla izmedu nosa i gornje usne kao i ispravljanje krivine nosa. Operacija često ima i funkcionalni karakter kada se koriguju smetnje u disanju uzrokovane devijacijom nosne pregrade ili kao posledica povrede.

PREOPERATIVNO: Ne preporucuje se operacija pre 18-te godine kada strukture lica završavaju svoj rast.Mora se razumeti da promena treba da zadovolji pacijenta a ne roditelje i njegovu okolinu a pritom obratiti pažnju i na razloge koji pacijenta motivišu za intervenciju vodeci racuna o psihosocijalnim smetnjama. Korekcija povijenog vrha nosa kod starijih pacijenata ima efekat podmladivanja zbog koga se i odlucuju na operaciju. Provera opšteg zdravstvenog stanja i osnovnih laboratorijskih analiza je obavezna za sve pacijente.

OPERACIJA: Najcešce se izvodi u intravenskoj sedaciji a može i u opštoj anesteziji.Traje od jedan do dva sata. Primenjuju se otvorena i zatvorena metoda zavisno od toga koji se deo nosa koriguje.Koža se odiže od koštanog i hrskavicavog skeleta koji podleže korekciji zavisno od poremeceja.Kada je potrebno povećanje koristi se hrskavica nosne pregrade ili ušne školjke.Kvalitet kože može imati znacajan uticaj na krajnji rezultat.

POSTOPERATIVNO: Pacijent se zadržava na klinici jedan dan.Leži sa blagim uzglavljem i hladnim oblozima preko očiju kako bi se smanjio očekivani blagi otok,koji može biti izraženiji ako je uradeno i lomljenje nosnih kostiju.Tamponi iz nosnih hodnika se vade prvog dana kako bi se olakšalo disanje osim u slucaju ispravljanja nosne pregrade kada ostaju pet do sedam dana.Bolovi su minimalni i lako se kontrolišu lekovima.Nos je ucvršcen flasterima i gipsanom maskom koji se skidaju sedmog dana. Ako je potrebno,konci se skidaju petog dana a podlivi sa lica nestaju postepeno petog dana. Ozbiljnije komplikacije,krvavljenje ili infekcije su retke.Povratak na posao se može očekivati posle dve nedelje.Ne preporucuje se dugotrajno izlaganje suncu u periodu od mesec dana. Definitivni rezultati se procenjuju tek posle godinu dana.

Korekcija nosa


KOREKCIJA OČNIH KAPAKA-KAPCI

Operacija pomoću koje se postiže bolji izgled očnih kapaka.Izgled kapaka se ne može potpuno odvojiti od promena na okolnim strukturama lica pa je često kombinovanje ove i drugih intervencija na licu kako bi se postigao što bolji efekat.Na kapcima se odstranjuje višak kože i masni jastucici a opuštene strukture se zatežu.

PREOPERATIVNO: Opšte zdravstveno stanje pacijenta i laboratorijske analize su potrebne kod uslovno reci male intervencije da bi se iskljucile bolesti u okviru kojih postoje promene na kapcima(štitna žlezda, bubrezi).Kod gornjih kapaka treba proveriti da li uticaj na njihov izgled imaju opušteno čelo i obrve jer u tom slucaju treba tretirati i ovu regiju.Na donjim kapcima,problem je u opuštenoj koži sa borama,izraženosti masnih jastucica i slabosti potpornih delova kapka.

OPERACIJA: Intervencija se izvodi u lokalnoj anesteziji osim u slucaju kada se kombinuje sa zatezanjem kože lica.Traje oko dva sata.Rez na gornjim kapcima,pravi se u prirodnoj brazdi u obliku polumeseca. Višak kože i mišica se iseku a procenjeni višak masnih jastucica se odstrani.Na donjim kapcima uobicajeni rez je ispod samih trepavica.Višak masti se odstranjuje a kapak se blago podigne i fiksira trajnim koncima,a koža koja je višak,iseca se.

POSTOPERATIVNO: Ova operacija ne zahteva zadržavanje pacijenta na klinici.Kapci treba da su pokriveni hladnim oblizima koji se menjaju prvih nekoliko dana.Umereni otok kao i podlivi su očekivani a povlace se nakon sedam dana.Povratak na posao se može očekivati nakon dve nedelje.Ne treba se izlagati suncu tokom nekoliko nedelja da koža ne bi poprimila tamniju pigmentaciju.Ožiljci su jedva primetni jer su skriveni.Definitivni rezultati su vidljivi posle nekoliko meseci.

KOREKCIJA OČNIH KAPAKA


KOREKCIJA OŽILJAKA

Koža je organ koji ima protektivnu funkciju i svako narušavanje njenog kontinuiteta uslovice nastanak ožiljka na njoj.Nastaju kod povreda,opekotina,infekcija kao i hirurških zahvata.Mogu biti manje ili više uočljivi,sa funkcionalnim posledicama ili bez njih.Odredene regije tela imaju veću sklonost ka formiranju upadljivih i grubih ožiljaka kao što i sve osobe ne pokazuju jednaku sklonost ka stvaranju ožiljaka.

PREOPERATIVNO: Ožiljci se koriguju iz estetskih ili funkcionalnih razloga.Operacija kojom se oni potpuno uklanjaju, ne postoji.Dugotrajan period sazrevanja, od nekoliko meseci do godinu dana,uslovljava to da korekciju treba odložiti do završetka tog procesa.Ako postoji sklonost ka stvaranju keloidnih ožiljaka,uvek je prisutan rizik od ponovne pojave nakon intervencije,uprkos primeni dodatnih mera.

OPERACIJA: Kod korekcije ožiljaka,primenjuje se više hirurških tehnika.Prva i najcešca je isecanje ožiljka i približavanje ivica rane ako ima dovoljno okolnog tkova.Ožiljci koji povlace okolno tkivo izazivajuci funkcionalne poremecaje,rešavaju se primenom tkz. Z plastike,kojom se menja pravac ožiljka i smanjuje snaga povlacenja.Ožiljci nastali gubitkom tkiva su praceni nedostatkom kožnog pokrivaca pa se u tim slucajevima radi transplantacija kože sa iste osobe ili se pribegava postavljanju ekspandera u potkožni predeo okolne regije.To je vrsta silikonskog balona u koji se na odredeni period dodaje fiziološki rastvor i na taj nacin rasteže kožu kojom ce se pokriti defekt.

POSTOPERATIVNO: Sveži ožiljci ne treba da budu izlagani suncu u periodu od nekoliko meseci.Na tržištu ima preparata u obliku masti ili gela cija je uloga da ožiljak ucine što manje izraženim a samim tim i prihvatljivim.

KOREKCIJA UŠIJU

To je operacija kojom se koriguju položaj,oblik i veličina ušnih školjki koje su suviše istaknute i odvojene od glave (klempave uši).Može biti urodeno a može se javiti i kao rezultat povreda ili infekcija.Kod nerazvijenih ušnih školjki moguca je njihova rekonstrukcija.

PREOPERATIVNO: Intervencija se izvodi i kod dece od sedme godine jer je to period završetka njihovog razvitka a i hrskavica školjki je mekša i podesnija za preoblikovanje nego kod odraslih.

OPERACIJA: Kod male dece pribegava se opštoj anesteziji dok kod veće i odraslih pogodna je lokalna anestezija. Operacija traje oko dva sata.Kod najcešce korišcene tehnike,rez je na zadnjoj strani ušne školjke gde se prilazi hrskavici koja se preoblikuje i savija prema glavi.Može se osigurati postavljanjem šavova.Rez na koži se ušiva.

POSTOPERATIVNO: Sedam dana se na glavi nosi obiman,meki zavoj,cija je uloga da održi novi položaj i oblik i da zaštiti ušne školjke.Mogu se javiti blagi bolovi koje lekovi uspešno uklanjaju.Konci se skidaju sedmog dana i tada se zavoj zamenjuje elasticnom trakom oko glave.Povratak na posao ili školu može se očekivati nakon deset dana.

KOREKCIJA UŠIJU


ZATEZANJE ČELA I PODIZANJE OBRVA

Zatezanjem kože čela i smanjivanjem naglašenosti bora,ova regija dobija svežiji izgled jer koža čela i obrve se sa godinama spuštaju nabirajuci gornji očni kapak,cto čelom licu daje umoran i zabrinut izgled.
PREOPERATIVNO: Operacija se radi kod sredovečnih ili starijih osoba sa vidljivim tragovima starenja ali može biti korisna i kod mladih sa izraženim borama nastalim kao posledica stresa.Često je kombinovanje ove operacije sa drugim procedurama na licu,kao što su korekcija očnih kapaka i zatezanje kože celog lica.
OPERACIJA: Intervencija se izvodi u intravenskoj sedaciji i traje oko dva sata.Zavisno od naglašenog problema, želje pacijenta i predloga hirurga,odabrace se i odgovarajuca tehnika.Najcešce zastupljena tehnika je kada se pravi rez u poglavini ili ispred linije kose i tada se koža čela podiže,mišici presecaju,koža zateže i višak odstranjuje.Ožiljak ostaje skriven u kosi.

POSTOPERATIVNO: Zadržavanje na klinici je jedan dan.Očekivana je pojava blagog ili umerenog otoka cele čeone regije a može se spustiti i do očnih kapaka.Povlači se posle nekoliko dana.Konci se skidaju posle sedmog dana.Povratak na posao može se očekivati posle dve nedelje.Treba izbegavati izlaganje suncu i preterane fizičke aktivnosti. Efekat operacije se procenjuje posle tri meseca.

KOREKCIJA USANA

KOREKCIJA USANA


KOREKCIJA BRADE

KOREKCIJA BRADE