Edukacija

I Kursevi

KURSEVI – INOVACIJE ZNANJA (10 učesnika): predavanja uz slajdove, video filmove uz komentare, diskusiju i pitanja kao i preporuke predavača-instruktora uz predložene protokole i jedan film po izboru na CD.PRAKTIČNI KURS IZ ORALNE IMPLANTOLOGIJE

(6-8 učesnika): trodnevna predavanja uz slajdove, video filmove uz komentare, diskusiju i pitanja kao i preporuke predavača uz predložene protokole, praktičan rad na modelima vilice sa ugradnjom implanata, primenom veštačke kosti i membrana, koktel dobrodošlice, zajednički ručak i večera, kao i Atlas oralne implantologije

Cena: 800 evra

II Studijski boravak

Doktori stomatologije mogu aplikovati za studijski boravak u trajanju dve nedelje (dva puta po pet radnih dana). Program studijskog boravka podrazumeva asistiranje kod hirurških zahvata, diskusiju o operisanim slučajima, gledanje video filmova, korišćenje interneta i čitanje literature iz biblioteke. U istom periodu, prima se do dva kandidata. Na kraju, polaznicima se dodeljuju tri filma na DVD po izboru i 6 KE bodova za doktore stomatologije sa teritorije Republike Srbije.

Cena: 800 evra

III Internet edukacija

www.implantdentalvideo.com Interaktivni sajt sa filmovima iz oblasti implantologije, oralne i maksilofacijalne hirurgije uz preoperativne i postoperativne fotografije operisanih slučaja. Cena:10–20 USAD po filmu (pogledati na sajtu www.implantdentalvideo.com DOWNLOAD/BUY DVDs